Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-seminar voor relaties VEREENIGDE

VEREENIGDE organiseert op donderdag 24 en vrijdag 25 mei aanstaande voor de vierde maal een IE-seminar voor relaties.

Net als bij de vorige edities is dit tweedaagse seminar bedoeld voor ondernemingen of instanties met een actief octrooi- en/of merkenbeleid, en die hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, vooral op het gebied van IE-procedures, -formaliteiten en -strategieën.

Wie eerder heeft deelgenomen aan dit evenement, kan tijdens het seminar zijn of haar octrooikennis en -vaardigheden verder uitdiepen, of inzoomen op specifieke aspecten van de materie. Daar kunt u zelf suggesties voor aandragen. De exacte programmering hangt af van de uiteindelijke samenstelling van de deelnemersgroep.

Programma
Octrooi- en merkengemachtigden van VEREENIGDE behandelen de programmaonderdelen, eventueel bijgestaan door specialisten van andere afdelingen. Hoewel het programma nog onder voorbehoud is, staat de ochtendsessie van de eerste dag waarschijnlijk in het teken van het op peil brengen van algemene IE-kennis; voor wie nog niet voldoende thuis is in de materie. In daaropvolgende sessies wordt een aantal IE-rechten nader besproken en toegelicht. Begrippen als nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid komen daarbij nadrukkelijk aan bod.

Ook is de reikwijdte van de diverse IE-rechten onderwerp van gesprek. Hoe gaat men die rechten inzetten voor de eigen onderneming? Hoe moet men andermans octrooien lezen? Wat wordt eigenlijk door het octrooi, model of de merknaam beschermd? Verder passeren actuele ontwikkelingen de revue, zoals de gevolgen van het raising the bar-project van het Europese Octrooibureau, de obviousness issues in de VS, de komende wijzigingen in de Amerikaanse Patents Act die samenhangen met een overgang naar het first-to-file-systeem, en de geografische omvang van gebruik voor merkbehoud. Het seminar wordt afgesloten met een casus.

Aanmelden
De kosten voor deelname aan het IE-seminar bedragen per deelnemer € 575,- (excl. BTW), inclusief lunch en diner, exclusief eventuele hotelovernachting. Aan het seminar kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De locatie staat nog niet vast en wordt mede bepaald op basis van de aanmeldingen. U kunt zich vóór 1 mei aanstaande aanmelden door contact op te nemen met Rob van Niele, manager communicatie (tel. 070 416 67 62; e-mail r.vanniele@vereenigde.com). Ook voor nadere informatie of suggesties kunt u zich tot hem richten.