Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Innovatievouchers nu ook voor octrooikosten

Vanaf 2004 kunnen MKB-ondernemers met de zogeheten innovatievoucher voor een bepaald bedrag deskundigheid inkopen bij een universiteit, hogeschool of technisch instituut.

De vouchers zijn ondermeer te gebruiken voor het testen van materialen en producten en voor het doorrekenen van modellen. Deze subsidieregeling is een initiatief van het Innovatieplatform en wordt uitgevoerd door SenterNovem, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De innovatievoucher is in het leven geroepen om het innovatieklimaat in ons land te bevorderen, maar vooral om ondernemers te stimuleren de gang naar een kennisinstelling te maken.

Octrooikosten
In 2006 was de vraag naar innovatievouchers zo groot, dat werd besloten de regeling in 2007 te verruimen en de geldigheidsduur van de vouchers te verlengen van zes naar twaalf maanden. In 2008 is de regeling wederom verruimd. Zo kunnen de innovatievouchers niet alleen voor kennisoverdrachtprojecten worden ingezet, maar ook voor octrooikosten die tijdens de aanvraag- en verleningfase zijn gemaakt bij een octrooiverlenende instantie en/of een octrooigemachtigde. Denk daarbij aan de kosten voor het opstellen van de octrooiaanvrage, het maken van tekeningen en vertalingen, en diverse taksen. Verder wordt opgemerkt dat merkenrecht en kwekersrecht niet vallen onder deze voucherregeling.

Twee soorten vouchers
Er worden twee soorten innovatievouchers verstrekt. Een kleine voucher met een maximale waarde van € 2500 en een grote met een maximale waarde van € 7500. Een ondernemer mag slechts eenmalig een voucher aanvragen, de keuze groot of klein is aan de ondernemer. In 2008 worden van elke soort 4.000 stuks ter beschikking gesteld aan MKB-ondernemers. De overheid betaalt maximaal € 5000 subsidie bij een grote voucher. Bedrijven die eerder een LNV-voucher hebben gehad, kunnen bij een grote voucher een maximale subsidie van € 4500 ontvangen. Aan het verstrekken van vouchers zijn uiteraard regels en voorwaarden verbonden. Zo worden geen kleine vouchers voor een kennisoverdrachtproject verstrekt aan ondernemers die op grond van de regelingen 2006 of 2007 reeds een kleine of grote voucher hebben ontvangen, of die in 2008 een kleine voucher voor een octrooiaanvrage hebben ontvangen. Verder kunnen bedrijven die een voucher hebben gehad in het kader van de voucherregeling van het ministerie van LNV
uitsluitend een grote voucher aanvragen, waarbij de maximale subsidie € 4500 is.

Achteraf gesubidieerd
De octrooikosten worden achteraf gesubsidieerd. Dat betekent dat de voucher, samen met de  factuur voor de gemaakte octrooikosten en een zogeheten vaststellingsformulier, achteraf door de ondernemer zelf bij SenterNovem moeten worden ingediend. Het vaststellingsformulier kan men downloaden van de website van SenterNovem: www.senternovem.nl.

Ga naar de website van SenterNovem voor meer informatie over subsidies of om een innovatievoucher aan te vragen. U kunt ook contact opnemen met de helpdesk innovatievouchers van SenterNovem, telefoonnummer: 070 373 57 50.