Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Is uw merkportfolio stressbestendig? Doe de test met de checklists van V.O.

Op dit moment heeft één derde van de wereldbevolking te maken met quarantainemaatregelen en ingrijpende mobiliteitsbeperkingen. Bedrijven zien hun omzet enorm teruglopen of zelfs stilvallen. Maar ook al kunnen we het ons in de huidige situatie maar moeilijk voorstellen, er komen ook weer betere tijden.

Een contactverbod van enkele weken duurt voor ons gevoel een eeuwigheid, maar voor een handelsmerk is zo’n periode niet meer dan een fractie van een seconde. Als je kijkt naar wanneer nog steeds springlevende merken ooit zijn geregistreerd, krijg je een idee van de enorme economische omwentelingen die ze hebben meegemaakt. Enkele voorbeelden:

Deze en natuurlijk vele andere goed beheerde merken zijn nog steeds de belangrijkste omzetdrijvers voor hun eigenaren. Merkenrechten zijn niet aan tijdslimieten gebonden en kunnen eeuwig meegaan – mits ze worden verlengd natuurlijk. Als een merk goed wordt beheerd en regelmatig wordt aangepast aan de activiteiten van de onderneming, wordt het steeds waardevoller.

In deze woelige tijden zit u waarschijnlijk niet voor de volle 100% in uw werkmodus en daarom nodigt V.O. u uit om uw merkenportfolio eens onder de loep te nemen en indien nodig aan te passen aan uw huidige bedrijfsactiviteiten. Dan kunt u als de economie weer herstelt met een sterk merk doorstarten. Wij hebben checklists opgesteld waarmee u snel en eenvoudig een stresstest voor uw merkenrechten kunt uitvoeren. In dit artikel staat het merk zelf centraal, in het volgende presenteren we een checklist voor het gebruik van uw merken.

1. Past uw merkregistratie bij het gebruik van uw merk?

Als u op dit vlak afwijkingen vaststelt, loopt uw merk gevaar bij conflicten en geschillen. Hetzij door revolutie, hetzij door evolutie worden merken voortdurend aangepast aan een veranderende markt en een veranderende smaak. Bij revolutionaire veranderingen krijgt een merk een volledig nieuw uiterlijk en wordt er in de meeste gevallen ook aan een (nieuwe) registratie gedacht.

Bij de evolutie van een bestaand merk is dat anders, want in dat geval zijn veranderingen soms nauwelijks zichtbaar:

 • Is er een nieuw ontwerp of een nieuw lettertype?
 • Zijn de kleurcontrasten of kleuren veranderd?
 • Zijn er woord- of beeldcomponenten verwijderd of toegevoegd?
 • Zijn de verhoudingen tussen de woord- en beeldcomponenten drastisch aangepast?

Het verschilt van land tot land of een merk in een gewijzigde vorm nog wel of niet meer onder de bescherming van het gedeponeerde merk valt. Als vuistregel geldt: wordt het onderscheidend kenmerk van het geregistreerde merk gewijzigd, is de nieuwe vorm niet langer beschermd. Dan moet het op dat moment gebruikte merk worden geregistreerd.

2. Dekt uw merkregistratie uw waren en diensten nog steeds?

Als u waren of diensten aanbiedt die niet door de registratie gedekt worden, is uw merk aanvechtbaar. Bij conflicten heeft u dan geen juridisch fundament om bijvoorbeeld tegen nabootsers op te treden.

 • Biedt u andere of aanvullende waren en diensten aan dan die waarvoor het merk is geregistreerd?
 • Biedt u nieuwe waren en diensten aan die ten tijde van de merkregistratie nog niet bestonden?
 • Speelt u met de gedachte om uw bedrijfsactiviteiten op korte of middellange termijn uit te breiden naar nieuwe gebieden?
 • Wordt in de lijst van waren en diensten van uw merk enkel de algemene benaming genoemd (bijvoorbeeld de dienst “reclame”, klasse 35)?

Na het “IP Translator arrest” van het Europese Hof van Justitie van 2012 volstaat het niet langer om slechts de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie te noemen. Waren en diensten moeten duidelijk en nauwkeurig worden omschreven om merkbescherming te verkrijgen.

Als u een van de genoemde punten met “ja” heeft beantwoord, zou u een nieuwe merkregistratie kunnen overwegen.

3. Is de in het register ingeschreven eigenaar van uw merk de echte eigenaar?

Vaak verandert de eigendomsstructuur binnen een bedrijfsgroep of bijvoorbeeld door interactie met andere bedrijven.

Deze veranderingen stoelen op contracten die binnen bedrijfsgroepen of tussen onafhankelijke bedrijven zijn gesloten. Zij vormen het inhoudelijke deel. Vervolgens moeten de veranderingen formeel en juridisch worden bekrachtigd in het merkenregister. Het is een beetje vergelijkbaar met de koop van een huis: de koop wordt bezegeld met een contract, vervolgens wordt de transactie met een registratie van de eigendomsoverdracht in het kadaster voltooid.

Als de praktijk niet overeenkomt met hetgeen in het register is vermeld, kan dat bij conflicten met andere merken tot enorme problemen leiden. Als een merk een of meerdere keren is doorverkocht en de verkopen niet in de registers zijn opgenomen, is het traceren van deze verkopen op een later tijdstip uiterst moeizaam en lukt in het ergste geval helemaal niet meer. Daardoor kan het onmogelijk worden om uw merk te verkopen en in geval van een merkenconflict bent u uiterst kwetsbaar.

Onderstaande veranderingen dienen in de merkenregisters te worden opgenomen:

 • Fusies van bedrijven (welk bedrijf is de nieuwe eigenaar van het handelsmerk)
 • Verandering van bedrijfsnaam (Daimler wordt Daimler Chrysler)
 • Wijziging van de rechtsvorm (een naamloze vennootschap wordt een besloten vennootschap)
 • Adreswijziging

Sommige landen leggen sancties op voor het te laat melden van wijzigingen aan de eigenaar. Wijzigingen in de eigendomsverhoudingen vereisen geen nieuwe merkregistratie, maar worden op verzoek bij de merkenbureaus doorgevoerd.

V.O. helpt u graag om uw merkenportefeuille stressbestendig te maken. Neem contact op met een van onze merkengemachtigde.

Lees ook deel twee over de stressbestendigheid van uw merkportfolio.

Bekijk ook deze experts

Alissa Gondoin-van ‘t Klooster

Alissa Gondoin-van ‘t Klooster

 • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
 • Associate
Noëlle Wolfs

Noëlle Wolfs

 • Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde
 • Senior associate
Meer experts