Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Kennis delen als sleutelwoord voor optimale dienstverlening

Kennis delen is niet alleen het basisprincipe van het octrooisysteem – de uitvinding publiceren in ruil voor het recht anderen ervan te weerhouden om die uitvinding te gebruiken – maar is ook een steeds belangrijkere drijfveer geworden voor IE-dienstverlening.

V.O. heeft de afgelopen jaren diverse tools ontwikkeld waarmee het uitwisselen van waardevolle kennis tussen de klant en ons kantoor wordt gestimuleerd.

Leren op de IP Academy

Allereerst zijn daar de IE-cursussen die ons kantoor ieder jaar organiseert voor klanten, onder de noemer IP Academy. Daarbij worden in een beginnersgedeelte de belangrijkste basisbegrippen en IE-rechtsgebieden behandeld. In het gevorderdendeel wordt vooral ingezoomd op het mogelijke strategisch belang van IE. Het directe contact met een groep klanten uit diverse geledingen geeft ons meer inzicht in hoe de klant aankijkt tegen bepaalde aspecten, inzichten die wij verwerken in onze dienstverlening. Voor dit jaar staat weer een gloednieuwe editie van de IP Academy op stapel, en wel op 26 september en 14 november.

Sparren met de IP-expert

Een andere tool voor het actief delen van kennis zijn onze Meet the Expert-locaties. Via een netwerk van satellietkantoren op diverse innovatie-hubs in Nederland en België onderhouden we persoonlijk contact met kenniscentra en start-ups. Op die manier zijn wij op de hoogte van de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep en kunnen we direct inspelen op vragen. Omdat we aanwezig zijn op hun eigen terrein, lopen (beginnende) ondernemers makkelijk bij ons binnen voor advies. Dat hoeft niet per se tot een octrooiaanvraag te leiden. Waar het om gaat, is om het IE-bewustzijn te creëren bij deze ondernemers, zodat zij hun IE-rechten op de juiste momenten kunnen inzetten. Voor een overzicht van de Meet the Expert-locaties wordt verwezen naar de kantorenpagina van onze website.

Innovatiecompetities prikkelen ondernemerschap

Universiteiten promoten ondernemerschap tegenwoordig veel actiever. Studenten worden gestimuleerd om zich naast hun wetenschappelijke vorming bezig te houden met een markgerichte toepassing van hun kennis en vaardigheden. In dat kader worden er aan diverse universiteiten jaarlijks terugkerende innovatiecompetities georganiseerd. V.O. sponsort dergelijke initiatieven van harte. Ook organiseert het kantoor spelsessies waarbij groepen studenten tegen elkaar wedijveren om een uitvinding vanuit een IE-perspectief te beoordelen. Een groter IE-bewustzijn bij studenten zorgt er uiteindelijk voor dat meer uitvindingen hun weg naar de markt vinden. Daarnaast biedt de wereld van IE hen een mogelijk arbeidsperspectief op. We zijn regelmatig op zoek naar veelbelovende trainee octrooigemachtigden!

Sleutelrol voor innovatie

Naast bovengenoemde initiatieven zijn er meer voorbeelden te noemen van kennisuitwisseling, zoals onze lidmaatschappen bij diverse beroepsverenigingen voor wetenschappers en deelname aan tal van conferenties waar innovatie een sleutelrol speelt. Op deze manier houdt V.O. elke dag feeling met de wereld van wetenschap en innovatie.

 

 

Also see these experts

Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts