Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Merkbescherming in de Nederlandse Antillen opgedeeld

De Nederlandse Antillen zijn per 10 oktober 2010 ontmanteld. Als gevolg daarvan is ook het voorheen bestaande Antilliaanse merkenregister opgedeeld. In de nieuwe entiteiten (de BES-eilanden en Curaçao en St. Maarten) zijn merken afzonderlijk beschermd.

Als gevolg hiervan is merkbescherming in de gehele Nederlandse Antillen minder vanzelfsprekend geworden.

Nieuwe merkenregisters
Was een Antilliaanse merkregistratie voorheen automatisch geldig voor alle eilanden, nu worden de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba), Curaçao en St. Maarten als afzonderlijke entiteiten beschouwd, waar afzonderlijke merkenregisters zijn ingericht. Ook zijn in alle drie de nieuwe entiteiten nieuwe merkenwetten geïntroduceerd, hoewel deze in geen enkel geval substantieel afwijken van de wetgeving die voorheen gold ten aanzien van de Nederlandse Antillen. Hetzelfde geldt voor de benodigde formaliteiten.

Status van bestaande nationale merkregistraties
De ontmanteling roept de vraag op wat er gebeurt met reeds bestaande Antilliaanse merkregistraties. Ten aanzien van de BES-eilanden dient een bevestigingsdepot te worden verricht, om de rechten voor dit deel van de voormalige Nederlandse Antillen te handhaven. Voor Curaçao en St. Maarten is een dergelijk bevestigingsdepot niet nodig; Antilliaanse registraties worden automatisch omgezet naar merkregistraties in de registers van zowel Curaçao als St. Maarten. Wanneer een bestaande registratie toe is aan vernieuwing, is wel vereist dat de merkhouder aangeeft voor welke entiteiten hij vernieuwing wenst. De merkhouder die bijvoorbeeld alleen belangen heeft in de BES-eilanden, kan er dan ook voor kiezen om de bescherming in Curaçao en St. Maarten op te geven.

Internationale merkregistraties
Wat betreft internationale merkregistraties, heeft het WIPO (Internationaal Bureau voor de Intellectuele Eigendom) aangekondigd dat merkregistraties waarin de Nederlandse Antillen als beschermde entiteit zijn aangewezen, automatisch worden aangepast in registraties met aanwijzingen van de BES-eilanden (BQ), Curaçao (CW) en St. Maarten (afkorting nog niet bekend). Bij vernieuwing dient aangegeven te worden voor welke van de nieuwe entiteiten bescherming gewenst is; dit is geheel afhankelijk van de wens van de merkhouder.

Hoewel de ontmanteling van de Nederlandse Antillen dus gevolgen heeft voor bestaande merkrechten, wordt door bovenstaande maatregelen voorkomen dat verworven rechten of een deel daarvan zomaar verloren gaan. Vereenigde houdt de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en brengt u op de hoogte van mogelijke wijzigingen.