Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Merken in China

In eerdere edities van de IE-mail besteedden we aandacht aan de zogeheten BRIC-landen. De laatste keer stond China centraal. Behalve op het gebied van octrooirecht bestaat in China uitgebreide wetgeving omtrent andere intellectuele-eigendomsrechten. In deze bijdrage aandacht voor het merkenrecht, dat ook buitenlandse ondernemingen mogelijkheden biedt hun gelijk te halen.

Onderscheidend
Al geruime tijd kunnen buitenlandse ondernemingen hun merk ook in China beschermen. Tussen zeer veel landen over de hele wereld is in de loop der jaren consensus ontstaan over de voorwaarden voor merkbescherming. China is hierop geen uitzondering: een merk komt voor registratie – en dus voor bescherming en monopolie – in aanmerking indien het onderscheidend vermogen heeft. Ofwel: het gekozen merk mag niet beschrijvend zijn voor de onderliggende producten of diensten waarvoor men bescherming wil. Waar dit principe in verreweg de meeste landen als uitgangspunt is genomen, geldt in China nog een belangrijke bijkomstigheid.

Wees er snel bij!
In China is een merk niet te registreren als er in het register al een identiek of overeenstemmend merk blijkt te zijn geregistreerd voor soortgelijke waren of diensten. Het Chinese merkenbureau beoordeelt ambtshalve of daarvan sprake is, en de houder van een ouder identiek of overeenstemmend merk hoeft – anders dan bijvoorbeeld in de Europese landen – géén oppositieprocedure aanhangig te maken.

In dat laatste schuilt meteen een gevaar voor westerse bedrijven: vaak blijken bekende (buitenlandse!) merken al geregistreerd in China, door een partij die niets te maken heeft met de daadwerkelijke merkhouder. De deposant kan het de ‘westerse’ merkhouder daarmee moeilijk, zo niet onmogelijk, maken om alsnog in China te opereren. Een recent voorbeeld is Apple Inc. Wegens merkinbreuk liet de Chinese overheid alle iPad-tablets uit de Chinese winkelschappen halen. Een Chinese onderneming bezat immers al een registratie van het merk iPad, en die wil nu een forse vergoeding zien.

Bedrijven zitten doorgaans niet te wachten op dit soort verrassingen. Alle reden dus om in een vroeg stadium al tot merkbescherming over te gaan. Zeker wanneer er intenties zijn een merk internationaal uit te rollen, of wanneer China een productieland is. Uiteraard kunnen onze merkengemachtigden u hierbij van dienst zijn.