Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Mogelijkheid om deels ongeldige octrooien te redden verruimd

Een octrooi is ongeldig als het een uitvinding beschermt die niet nieuw of niet inventief blijkt te zijn. Dat wil zeggen als er zaken onder vallen die bekend of voor de hand liggend waren vóórdat het octrooi werd aangevraagd.

Maar onder zo”n ongeldig octrooi kunnen daarnaast ook zaken vallen die wel inventief zijn. In dat geval valt het octrooi mogelijk te redden door de octrooibescherming te beperken tot het inventieve deel ervan.

Beperkingen aan reddingsacties
In Nederland heeft de Hoge Raad in het verleden in het Spiro-Flamco-arrest een aantal beperkingen gesteld aan dergelijke reddingsacties. Conform het Europees Octrooiverdrag eiste de Hoge Raad dat men de bescherming slechts mocht inperken. En dat die inperking gebaseerd moest zijn op een uitvinding die werd genoemd in de oorspronkelijke aanvrage van octrooi. Maar de Hoge Raad ging verder dan het Europees Octrooiverdrag. De Hoge Raad stond redding alleen toe als het voor de vakman vooraf duidelijk was hoe het octrooi gered moest worden en dit niet feitelijk tot een ander octrooi leidde. Zodoende hadden derden de zekerheid dat ze geen rekening hoefden te houden met de mogelijkheid dat ongeldige octrooien op een onverwachte manier toch nog effect bleken te hebben. Maar in de praktijk werpen deze extra voorwaarden een hoge drempel op tegen het redden van octrooien en maken ze de redding sterk iscussiegevoelig.

De rechtbank heeft nu in een zaak tussen Boston Scientific en Extendable Grafts Partnership besloten dat deze extra voorwaarden, na de inwerkingtreding in 2007 van het nieuwe Europees Octrooiverdrag (EPC 2000) voor Europees verleende Nederlandse octrooien, niet meer gesteld mogen worden. Dat verdrag geeft de octrooihouder het recht om zijn octrooi te proberen te redden door beperking van de bescherming, mits aan de Europese regels is voldaan.

Volgens de rechtbank laat dat bij Europees verleende octrooien geen ruimte meer voor extra obstakels, zoals de extra voorwaarden van de Hoge Raad.