Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuwe octrooiclassificatie

Per 1 januari 2013 is de Europese octrooiclassificatie ECLA (European Classification) van Espacenet, de online database voor octrooien en octrooiaanvragen, vervangen door de zogeheten CPC classificatie (Cooperative Patent Classification).

Dit nieuwe classificatiesysteem vervangt niet alleen het ECLA-systeem, maar ook het Amerikaanse systeem en op termijn wellicht ook het IPC-systeem. De octrooiclassificatie maakt een betere ontsluiting van octrooi-informatie mogelijk.

Elk octrooiverlenend land is verplicht een aanvrage te voorzien van een classificatie, de IPC (International Patent Classification). Daarnaast hebben sommige landen nog een eigen classificatie, zoals Japan en tot voor kort het Europees Octrooibureau (EOB) en diens Amerikaanse tegenhanger, het USPTO. Deze classificaties werken als een schoenendoos. Alle aanvragen op een bepaald stuk van de techniek krijgen dezelfde klasse, totdat de ‘schoenendoos’ vol is en de klasse moet worden opgesplitst. Zo ontwikkelt zich een dynamisch classificatiesysteem. Op dit moment bevat de IPC zo’n 70.000 klassen.

Meer ‘schoenendozen’, minder documenten
Om nu meer standaardisatie te bereiken, hebben het EOB en het USPTO hun classificatiesystemen samengevoegd. Het CPC-systeem mag nu met recht het meest uitgebreide classificatiesysteem worden genoemd, want uit de 150.000 klassen van de US-classificatie en de 140.000 klassen van de ECLA heeft de CPC nu ruim 250.000 klassen overgenomen. Dat betekent voor de gebruiker weliswaar meer ‘schoenendozen’ om in te zoeken, maar per schoenendoos een kleiner aantal documenten.