Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuwe regels voor aanvechten Amerikaanse octrooien

Vanaf 16 september 2012 zijn in de VS nieuwe regels van kracht voor het aanvechten van octrooien bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO).

Er komt een mogelijkheid om binnen negen maanden na verlening een oppositie te starten. De taksen die het USPTO hiervoor vraagt zijn veel hoger dan bij het Europees Octrooibureau.

Van oudsher werd in de VS over de geldigheid van een octrooi na verlening alleen beslist door de rechtbanken die ook inbreuk beoordelen, net als tegenwoordig in Nederland. In de VS is de procedure via de rechtbank echter extreem kostbaar: al snel miljoenen dollars. Verbeterde procedures via het USPTO moeten dit veel goedkoper maken.

Scala aan mogelijkheden
De nieuwe regels voorzien in een scala aan verschillende procedures. De post grant review-procedure lijkt het meest op de Europese oppositieprocedure. Een verzoek hiertoe moet binnen negen maanden na verlening van het octrooi door een derde worden ingediend. In tegenstelling tot de Europese oppositie kan ook duidelijkheid van de claims worden aangevochten.

De inter parte review-procedure verschilt van post grant review doordat ze te allen tijde kan worden ingesteld. Maar bij inter parte review mag alleen nieuwheid en inventiviteit ter discussie gesteld worden. En dat alleen op basis van schriftelijke publicaties. Inter parte en post grant review zullen worden uitgevoerd door een administratieve rechtbank.

De supplemental review-procedure is beschikbaar wanneer de octrooihouder zelf een aanvullende beslissing over zijn octrooi wenst. Bijvoorbeeld wanneer relevante documenten tijdens de verleningsprocedure nog niet bij het USPTO bekend waren. Supplemental review wordt uitgevoerd door een examiner.

De hoogte van de taksen lijkt erop te duiden dat de procedures vooral bedoeld zijn als voorbereiding voor inbreukprocessen bij de gewone rechtbank. De verwachting is dan ook dat het gebruik van de procedures beperkt blijft tot honderden of hooguit duizenden per jaar (ter vergelijking: per jaar worden meer dan een half miljoen octrooien aangevraagd).