Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuwe regels voor afgesplitste aanvragen

Door indiening van één of meer zogeheten afgesplitste aanvragen (“divisionals”) is het mogelijk om voor eenzelfde octrooiaanvrage verschillende sets conclusies na te streven.

Sinds 1 april dit jaar heeft het Europees Octrooibureau (EOB) de regels hiervoor aangescherpt. De overgangsregeling voor octrooiaanvragen die vóór 1 april 2010 zijn ingediend, eindigt per 1 oktober 2010.

Vóór 1 april konden op basis van een octrooiaanvrage (de moederaanvrage) onbeperkt afgesplitste aanvragen worden ingediend, zolang de moederaanvrage in behandeling was bij het EOB. Zo kon de beslissing voor het indienen van een afgesplitste aanvrage tot het laatste moment worden uitgesteld. De nieuwe regels van het EOB introduceren een tijdslimiet voor het indienen van afgesplitste aanvragen.

Vrijwillige en verplichte afsplitsingen
Het indienen van een vrijwillige afsplitsing kan alleen binnen 24 maanden na de eerste missive van de Examining Division. Niet meegerekend hierbij worden het nieuwheidsrapport en de inhoudelijke opinie door het EOB. Men spreekt van een verplichte afsplitsing wanneer de aanvrager gedwongen is een afgesplitste aanvrage in te dienen wegens een niet-eenheidsbezwaar tijdens de verleningsprocedure. De aanvrager moet de afgesplitste aanvrage dan uiterlijk 24 maanden na de eerste missive van de Examining Division (waarin het niet-eenheidsbezwaar gemaakt werd) indienen. Ook hierbij worden niet meegerekend het nieuwheidsrapport en de inhoudelijke opinie door het EOB.

Volgens de overgangsregeling kan men voor indieningen van vóór 1 april 2010, waarvan de bovengenoemde 24-maandstermijn is verstreken, onbeperkt afgesplitste aanvragen indienen tot 1 oktober 2010. Dit geldt zowel voor vrijwillige als verplichte afsplitsingen. Voor sommige aanvragen zou 30 september 2010 dus de deadline kunnen zijn voor het indienen van afgesplitste aanvragen!