Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooien in de media

In een recente blog van zijn hand nuanceert de president van het Europees Octrooibureau, Benoît Battistelli, het algemene beeld over octrooien dat door de media wordt opgeroepen. Als directe aanleiding voor zijn commentaar dient het conflict tussen smartphone-fabrikanten Apple en Samsung.

Als multinationals verwikkeld raken in een octrooiconflict, komen ze daarmee volop in de schijnwerpers. De mediaaandacht is begrijpelijk. De economische belangen die op het spel staan, zijn groot; de bedragen lopen al gauw op tot honderden miljoenen euro’s. Wat opvalt in de berichtgeving, is de onderliggende boodschap die steevast doorklinkt; dat octrooien de inzet zijn van een inhalig spel, waarbij de spelers elkaar nietsontziend onderuit proberen te halen door een claim te leggen op een specifieke technologie. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken.

Innovatie stimuleren
Dat er grote bedragen omgaan in de wereld van octrooien, verbaast niemand. Nieuwe technologie vergt een aanzienlijke investering in kennis en kunde. Een investering die is gedaan in de verwachting dat de uitvinding zich later, wanneer deze wordt vermarkt, met winst zal terugbetalen. De basisgedachte achter het octrooisysteem is innovatie stimuleren. Dit gebeurt door uitvinders het recht te geven anderen te beletten hun
uitvinding zomaar toe te passen. In ruil voor dat uitsluitende recht wordt de uitvinding openbaar gemaakt, zodat de samenleving hier kennis van kan nemen, en de innovatie na afloop van de octrooitermijn voor de maatschappij vrijelijk beschikbaar komt.

Grote kapitaalkrachtige industrieën, die aan de lopende band octrooiaanvragen indienen, ontmoedigen kleinere ondernemingen om te innoveren, zo wordt wel beweerd. Dit strookt niet met de praktijk dat octrooien vaak het enige instrument zijn waarmee kleinere bedrijven zich met succes kunnen verweren tegen de grote. Bovendien doemen octrooien niet plotseling op. Men kan kennisnemen van rechten van derden en daarmee rekening houden bij het afbakenen van de eigen research.

Battistelli wijst erop dat het octrooisysteem, net als ieder ander complex juridisch systeem, altijd vatbaar is voor aanpassing. Maar dit rechtvaardigt niet een eenzijdige kijk op het octrooisysteem als zodanig. Octrooien geven een krachtige impuls om een diversiteit van technologieën te ontwikkelen, waardoor goede alternatieven kunnen ontstaan voor bestaande technologie. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

http://blog.epo.org/uncategorized/patents-in-crisis-thoughts-on-theapple-samsung-decision/