Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooirechtszaken riskanter

Sinds kort loopt de verliezende partij in een octrooirechtszaak de kans om op te draaien voor de advocatenkosten van de winnaar. De rechtbank heeft in dit kader voor octrooizaken al enkele keren bedragen van rond de € 25.000 toegekend.

Europese richtlijn
Tot voor kort werd de verliezer alleen veroordeeld tot de "proceskosten", die meestal berekend werden op hoogstens enkele duizenden euro”s. De Europese Unie heeft echter een richtlijn met betrekking tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten uitgevaardigd. Daarin wordt bepaald dat de verliezer "redelijke en evenredige" juridische kosten van de winnaar moet betalen. Dat betreft niet alleen advocatenkosten, maar ook kosten van rechtshelpers zoals octrooigemachtigden.

Nederlands wetsvoorstel
Een Nederlands wetsvoorstel voor de implementatie van deze richtlijn ligt nog bij het parlement. Daarin is ook de verplichting tot het betalen van de "redelijke en evenredige" juridische kosten van de winnaar opgenomen. In de memorie van toelichting blijkt dat de regering zich voorstelt dat "redelijk en proportioneel" zo uitgelegd moet worden dat echte piraten bij verlies het volle bedrag moeten betalen, maar inbreukmakers te goeder trouw niets. Daarbij moet men bij een piraat vermoedelijk denken aan iemand die winst zoekt door willens en wetens inbreuk te maken. Een inbreukmaker te goeder trouw is vermoedelijk iemand die tot de rechtelijke uitspraak op redelijke gronden kon denken dat hij geen inbreuk maakte. Zoals gezegd, is dit wetsvoorstel nog niet van kracht.

De rechtbank
Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe wetsvoorstel zijn de rechtbanken de bestaande wet conform de EU-richtlijn gaan uitleggen. De rechtbank van Den Haag, die alle Nederlandse octrooizaken behandelt, lijkt daarbij een andere uitleg te geven aan "redelijk en evenredig" dan de regering. In het beperkte aantal beslissingen tot nu toe kreeg de winnaar (octrooihouder of vermeende inbreukmaker) als hij daarom vroeg alle kosten vergoed. Of de verliezer te goeder trouw was, lijkt geen rol te spelen. De rechtbank toetst alleen of de gevraagde kosten vergelijkbaar zijn met wat de verliezer gevraagd had.

Zodoende zullen de kosten van octrooizaken afhankelijk van winst of verlies aanzienlijk verschillen.