Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Ook de douane bewaakt uw IE

Behalve de houder van een intellectueel eigendomsrecht zelf is ook de douane actief op het gebied van IE-bescherming en namaakpiraterij. Ambtshalve onderzoekt de douane ladingen die over de Nederlandse grens worden vervoerd, op echtheid. Dit vergroot de pakkans voor piraten, en helpt bovendien de merkhouder bij het aanspreken van inbreukmakers.

Sinds de inwerkingtreding van de Anti-Piraterij Verordening in 2003 kunnen de houders van IE-rechten een EU-wijd verzoek tot douaneoptreden indienen. Zo’n verzoek vergemakkelijkt optreden tegen inbreukmakers, bijvoorbeeld doordat de aangetroffen namaakproducten in veel gevallen zonder het hoeven voeren van een rechtszaak kunnen worden vernietigd. Tevens worden de douaneautoriteiten van de 27 EU-landen extra alert op de merken en andere rechten van de houder namens wie een dergelijk verzoek is ingediend. 

Specifieke eigenschappen
Omdat de douanemedewerkers uiteindelijk degenen zijn die de regels moeten handhaven, is het van belang hen zo goed mogelijk te informeren over de specifieke eigenschappen van producten en de onderdelen daarvan. Met die kennis kan de douane namaakproducten na een korte controle snel onderscheppen en in beslag nemen. Nadat de (potentiële) namaakproducten in beslag zijn genomen, krijgt de merkhouder de gelegenheid om de afzender of ontvanger van de betreffende lading aan te spreken, en eventueel een schadevergoeding te vorderen.
 
VEREENIGDE is u graag van dienst bij verzoeken tot douaneoptreden en verleent ook diensten rondom de douanebewaking. Hieronder vallen ook het geven van voorlichting aan de douaneautoriteiten en het inzetten van de procedure tot het vernietigen van aangetroffen namaak. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor nadere informatie.