Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Opheldering over afgesplitste aanvragen

In korte tijd hebben drie verschillende Technische Kamers van Beroep (TKB) vragen voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep, de hoogste instantie van het Europees octrooibureau (EOB), over zogenoemde afsplitsingen (divisionals).

Tijdens de verleningsprocedure kan een aanvrager zijn nog hangende octrooiaanvrage afsplitsen. Deze afsplitsing behoudt de indieningsdatum (c.q. prioriteitsdatum) van de oorspronkelijke “moederaanvrage”.

Meer dan één uitvinding
Van de mogelijkheid tot afsplitsen kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt wanneer er tijdens de verleningsprocedure door het EOB wordt vastgesteld dat er sprake is van meer dan één uitvinding in de moederaanvrage. Een verleend Europees octrooi mag op slechts één uitvinding betrekking hebben. Afsplitsing voorkomt dat een aanvrager gedwongen wordt afstand te doen van bescherming van een uitvinding die weliswaar onderwerp vormde van de moederaanvrage, maar omwille van het eenheidscriterium geschrapt moest worden.

Inhoud
Voor de inhoud van de afsplitsing gelden strenge regels. In de afsplitsing mag geen nieuwe materie staan ten opzichte van de moederaanvrage. Dit is zeer belangrijk voor de rechtszekerheid van derden. De afsplitsing wordt als een “gewone” octrooiaanvrage behandeld. Van de afgesplitste octrooiaanvrage kunnen vervolgens ook weer afsplitsingen worden ingediend. In theorie is dit pnbeperkt te herhalen, al kan dat een kostbare zaak worden.

De behandeling door het EOB van de afsplitsing vindt vaak plaats nadat er op de moederaanvrage reeds octrooi is verleend. Een afsplitsing wordt namelijk vaak ingediend als de moederaanvrage bijna verleend is.

Verschillende interpretaties
De aanvrager mag tijdens de behandeling de conclusies van de afsplitsing aanpassen, maar de vraag is: binnen welke grenzen? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te formuleren. De bepalingen uit het Europees octrooiverdrag, die de afsplitsingen regelen, zijn namelijk op uiteenlopende manieren te interpreteren.

Volgens een enge interpretatie van deze bepalingen mag in de afsplitsing geen materie staan die niet onder de oorspronkelijk ingediende conclusies van de moederaanvrage zou vallen. Hiermee zou worden voorkomen dat derden opeens “verrast” worden door conclusies in een afsplitsing die een ander onderwerp claimen dan uit de conclusies van de moederaanvrage viel op te maken. Een derde zou gemakkelijk kunnen denken dat er geen andere/bredere rechten meer kunnen ontstaan. Zeker als de moederaanvrage al verleend is en de conclusies van de moederaanvrage dus definitief zijn geworden.

Ruimere interpretatie
Aan de andere kant, volgens een ruimere interpretatie, zou het volstaan dat de conclusies van de afsplitsing een basis vinden in de volledige tekst (beschrijving en conclusies) van de moederaanvrage. Volgens deze interpretatie mogen de conclusies van de afsplitsing dus elementen bevatten die in de moederaanvrage niet expliciet geclaimd, maar wel beschreven zijn.

Juiste interpretatie
De drie TKB”s signaleerden ieder verschillende onduidelijkheden. Hierdoor zijn eerdere beslissingen van andere TKB”s met elkaar in tegenspraak. De Grote Kamer van Beroep moet nu gaan uitmaken wat de juiste interpretatie van het Europees octrooiverdrag is op het punt van de afsplitsingen. De drie zaken, met de nummers G 1/05, G 1/06 en G 3/06, zijn inmiddels samengevoegd en zullen tot één uitspraak leiden. Tot die tijd is er enige onzekerheid. Bij het opstellen van de tekst van de afsplitsing dient hier rekening mee te worden gehouden.