Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Rechter in VS verruimt aansprakelijkheid bij groepsinbreuk op octrooi

Optreden tegen octrooi-inbreuk kan moeilijk zijn als verschillende partijen elk een deel van de stappen van een uitgevonden werkwijze uitvoeren. Dit speelt bijvoorbeeld bij veel uitvindingen op het gebied internetapplicaties, waarin een deel van de stappen door de ene partij op een server wordt uitgevoerd, en een ander deel door een andere partij op een cliënt-pc of een andere server. Maar het kan ook spelen bij uitvindingen met betrekking tot fabricageprocessen.

Inbreuk in vereniging
In de VS heeft de rechter in het verleden beslist dat het onmogelijk is om in zo’n geval de betrokken partijen gezamenlijk aansprakelijk te stellen als een inbreukmakende “vereniging”. Dat kan hoogstens als de betrokken partijen allemaal als agent namens één partij optreden. Een van de gedachten hierachter is dat niemand aansprakelijk kan zijn voor het uitvoeren van enkele stappen van een geoctrooieerde werkwijze enkel en alleen omdat anderen, zonder dat die ene persoon dat weet, de overige stappen uitvoeren. Het nadeel is echter dat octrooien op werkwijzen zo minder waard worden, zeker als het onmogelijk is om de uitvinding ook met een claim op een systeem te beschermen.

Aanzetten
In een recente uitspraak in de zaak Akamai Technologies tegen Limelight Networks heeft een hof van beroep in de VS de mogelijkheden voor de octrooihouder verruimd om in dit soort gevallen toch op te treden. Het hof besliste dat de octrooihouder kan optreden als hij kan aantonen dat één partij aanzet tot octrooi-inbreuk door de “vereniging” van partijen. Van aansprakelijkheid wegens aanzetten (inducement) tot octrooi-inbreuk is in de VS pas sprake als de aanzettende partij bewust inbreuk aanmoedigt.

De uitspraak is een steun in de rug voor octrooihouders die bescherming wensen voor een werkwijze, bijvoorbeeld op het internet. “Aanzetten” zal vaak relatief makkelijk zijn aan te tonen als een concurrent software voor verschillende stappen van een dergelijke werkwijze aan verschillende partijen verstrekt of een dienst aanbiedt die anderen ertoe verleidt om een deel van de stappen met eigen software uit te voeren.

Dissidente rechters waarschuwen echter voor potentieel misbruik. Zo zou iemand die adviseert over uit te voeren stappen aansprakelijk kunnen worden gesteld als die stappen deel uitmaken van een geoctrooieerde werkwijze. Dat geldt zelfs ook voor iemand die het uitvoeren van de stappen meer algemeen aanmoedigt. Dit kan ook partijen buiten de VS treffen, bijvoorbeeld in Nederland, als de stappen vervolgens door derden in de VS worden uitgevoerd.

De uitspraak is zeer controversieel en het is daarom waarschijnlijk dat ook het hooggerechtshof de zaak voorgelegd zal krijgen.