Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Rechter VS bevestigt octrooieerbaarheid menselijk DNA-segment

Myriad Genetics heeft octrooien die gericht zijn op genetische tests op mutaties in een bepaald gen die vrouwen vatbaarder maken voor borstkanker, en op het geïsoleerde DNA van dit gen.

In de VS probeert een coalitie van medische organisaties en patiënten, gesteund door mensenrechtenorganisaties, deze octrooien op principiële gronden ongeldig te laten verklaren.

Voorstanders van de Myriad-octrooien wijzen erop dat octrooien bedoeld zijn als een economische stimulus voor bedrijven om te investeren in R&D, en dat een blokkade tegen DNA-octrooien deze stimulus voor medische vooruitgang zou wegnemen. Tegenstanders stellen dat deze octrooien de toegang van patiënten tot de tests en de mogelijkheid van een onafhankelijke diagnose verhinderen. Myriad zou zich ten onrechte DNA van mensen commercieel toe-eigenen.

Ook in Nederland bestond ophef over deze octrooien. De minister van Gezondheid heeft mede daarom destijds oppositie ingesteld tegen de Europese versie van de octrooien. Het Europees Octrooibureau heeft echter besloten dat, mede gezien de Europese richtlijn over biotech-octrooien, een octrooi op geïsoleerd DNA toegestaan is wanneer het octrooi een industriële (nuttige) toepassing van het DNA aangeeft.

In de VS is het juridische argument tegen geldigheid van claims op geïsoleerd DNA dat de uitvinding niet meer is dan de ontdekking van de volgorde van het DNA van het betrokken gen, dat van nature in mensen voorkomt. Bestaande jurisprudentie bepaalt dat een octrooi alleen mogelijk is als de geclaimde stof markant verschilt van wat er in de natuur voorkomt. De lagere rechter vernietigde de claims op geïsoleerd DNA met het argument dat DNA niet meer is dan een fysieke belichaming van informatie, en dat geïsoleerd DNA in dit opzicht niet markant verschilt van natuurlijk DNA. Het hof besliste dat een geïsoleerd DNA-segment wél markant verschilt van natuurlijk DNA, onder andere omdat voor het isoleren van een DNA-segment chemische bewerkingen nodig zijn die veel verder gaan dan alleen zuiveren.

Waarschijnlijk wordt hoger beroep ingesteld, zodat deze zaak uiteindelijk bij het hooggerechtshof zal belanden.