Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Slimme gasmeter genomineerd op het Nationaal Brandveiligheidscongres

Uitvinders J. van der Donk en J. Heijmans hebben gezamenlijk een verbetering bedacht die het mogelijk maakt om ook tijdens normaal gebruik van de meter ongelukken door gaslekkages terug te dringen.

De verbetering houdt onder andere in dat de slimme gasmeter alleen gas levert als deze van de daarop aangesloten apparatuur een signaal ontvangt dat er om een gastoevoer gevraagd wordt. De veiligheid van gasnetten kan hiermee belangrijk worden vergroot. Verder is uitbreiding mogelijk met aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals koolmonoxide-detectiemiddelen. Voor deze vinding werd door VEREENIGDE octrooi aangevraagd.

De uitvinding kan stapsgewijs worden geïmplementeerd, waarbij in eerste instantie zonder aanpassingen van de aangesloten apparatuur reeds een verbeterde veiligheid wordt bewerkstelligd.

De vinding, door de uitvinders ook aangeduid als “Aardlekschakelaar voor gasnetten”, was op 12 april j.l., één van de drie genomineerden op het Nationaal Brandveiligheidscongres 2012 van SBR in Rotterdam.

De uitvinders zijn nu met verschillende partijen in overleg om de implementatie van deze verbetering te realiseren. Ook in de Tweede Kamer wordt aandacht besteed aan deze mogelijkheid om de veiligheid van gasinstallaties te verbeteren. Onlangs zijn over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld door kamerleden Van Bochove (CDA) en Jansen (SP).