Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Solide basis biedt kansen voor de toekomst

Het komt niet dagelijks in het nieuws, maar ook het octrooi- en merkenrecht blijft flink in beweging. We spraken de voorzitter Herman Witmans. Hij kijkt met een open blik naar de toekomst.

Op 1 september 2019 trad Witmans aan als voorzitter. De van huis uit werktuigbouwkundig ingenieur kwam een kleine 30 jaar geleden bij V.O in dienst als octrooigemachtigde in opleiding. Nu neemt hij het stokje over van Cees Jansen en mag hij de algemene vergadering van aandeelhouders voorzitten, waar de lijnen voor de komende jaren worden uitgezet.

Welke ontwikkelingen zijn er in jullie markt?

“Ik zie dat de markt steeds concurrerender wordt. Zoals in zoveel markten steken er regelmatig nieuwe bureaus de kop op die zich richten op specifieke diensten met concurrerende prijzen. De nieuwkomers zien we met name op het gebied van de standaard, administratieve dienstverlening. Zij nemen bijvoorbeeld de administratie en betaling van instandhoudingstaksen uit handen of ze richten zich op het valideren van Europese octrooien in de diverse landen na verlening.”

Waar ligt de toegevoegde waarde voor V.O. volgens jou?

“Onze klanten hebben vooral behoefte hebben aan een kwalitatief hoogwaardig, vakinhoudelijk advies. Ze zoeken naar de best mogelijke bescherming voor hun intellectueel eigendom. Dat is onze core business. Het beschrijven en beschermen van intellectueel eigendom is gebaseerd op een uitstekende vertrouwensrelatie met de klant. Onze octrooigemachtigden kennen de business van hun klanten. Vaak hebben zij waardevolle, duurzame werkrelaties die heel lang bestaan.”

Zijn er wetswijzigingen te verwachten in de nabije toekomst?

“Die kans is aanwezig. Al sinds 2012 zijn het Unitary Patent en het Unified Patent Court in de maak. Het unitaire octrooi is een alternatief voor het huidige Europees octrooi. Beide kunnen naast elkaar bestaan. Wanneer dit unitaire octrooi en het bijbehorende Europese octrooigerecht inderdaad in werking treden, dan gaan octrooibureaus dat merken in hun dienstverlening. Een Europees octrooi valt nu na verlening uiteen in meerdere nationale octrooien. Dit is niet zo bij een unitair octrooi. Daardoor vervalt de noodzaak om het Europese octrooi te registreren bij de nationale octrooibureaus en, waar nodig, daarbij een vertaling in te dienen. Wanneer het nieuwe unitaire octrooisysteem in werking treedt, heeft dat dus invloed op onze business. Of het nieuwe systeem daadwerkelijk van kracht gaat worden in de nabije toekomst valt niet te voorspellen. Eerst moeten we een uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof afwachten. Zeer recent heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat het niet zal deelnemen aan het Unified Patent Court systeem. Dat betekent dat het verdrag gewijzigd moet worden. Die wijziging vereist heronderhandeling tussen de overblijvende verdragsstaten en de uitkomst daarvan is onduidelijk evenals de tijd die er mee gemoeid zal zijn.”

Maar zijn jullie hierop wel voorbereid?

“Jazeker. Al langere tijd houdt een werkgroep van V.O. de ontwikkelingen goed in de gaten. Er ligt een draaiboek waarmee we onze klanten direct kunnen informeren wanneer het zover is. We zien het ook als kans voor onze klanten, omdat ze met hetzelfde budget voor meer onderwerpen octrooi kunnen aanvragen.”

Waar gaan jullie je de komende jaren verder op richten?

“We zijn de afgelopen jaren uitgebreid met meerdere kantoren in Europa. Daarmee is ons netwerk vergroot en zijn we altijd in de buurt van onze klanten. Recent hebben we een kantoor in Luik geopend. Zo kunnen we ook het Franse taalgebied bedienen. In de komende jaren zullen onze vestigingen worden versterkt met octrooigemachtigden met verschillende universitaire achtergronden.”

Met welke nieuwe dienstverlening gaan jullie klanten verrassen?

“We hebben een solide basis voor de toekomst, want het beschermen van intellectueel eigendom blijft onze kernactiviteit en de vraag daarnaar neemt zeker niet af. Maar we zitten niet stil. Klanten vragen ons steeds vaker om al in een vroeg stadium, de brainstormfase, mee te denken over het beschermen van hun intellectueel eigendom. Dan gaat het regelmatig ook om het beschermen van knowhow. Het geheim houden van de knowhow die bij medewerkers aanwezig is wordt nu vaak zeer algemeen in een arbeidsovereenkomst geregeld. Wij denken dat een concretere omschrijving van geheime knowhow later bij een mogelijk conflict daarover van grote waarde is. V.O. kan de bedrijven bij het vastleggen van hun geheime knowhow uitstekend van dienst zijn.

Van het grootste belang is steeds om met onze klanten mee te denken bij het crëeren van de best mogelijke bescherming van hun ontwikkelingen.  Ons motto is niet voor niets: activate your ideas.”

Also see these experts

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts