Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Succesvol seminar over Open Source

Open Source software en hardware hebben veel voordelen, maar op het gebied van plichten bestaan grote verschillen. Daarom organiseerden wij een reeks van seminars in Nederland, België en Duitsland, getiteld IP and Open Source: (im)possible? Hierin namen we Open Source onder de loep en keken we hoe dit past in een business-model.

Open Source is inmiddels een ingeburgerd begrip, bekend van software en (computer)hardware. Bekende voordelen zijn de hoge kwaliteit, snelle ontwikkeling, input vanuit de community en geringe kosten. Toch is het ook vaak onderwerp van verwarring en mythe. Dat komt deels doordat Open Source een verzamelnaam is voor tientallen verschillende licentieformules. Elke licentie heeft daarbij haar eigen rechten en plichten. Wat de meeste Open Source licenties gemeen hebben ,is het recht om het werk te gebruiken, te bestuderen, te delen en te wijzigen.

Verschillen
Wat de plichten betreft, is het een ander verhaal. De meest vrije licenties vereisen enkel een naamsvermelding van de originele maker van het werk. Meer beperkende licenties kunnen eisen dat alle afgeleide werken onder dezelfde licentie (en bijvoorbeeld kosteloos) worden vrijgegeven. Open Source licenties kunnen toestaan dat delen van de software of het product worden beschermd door octrooien. Andere licenties schrijven dwingend voor dat alle octrooien worden vrijgegeven.

Goed afstemmen
Tijdens de seminars belichtten we alternatieve businessmodellen die aansluiten bij het vrije karakter van Open Source. Extra aandacht ging daarbij uit naar het op elkaar afstemmen van Open Source en de eigen business-strategie. Gebruikers dienen zich goed te informeren over de verschillende verplichtingen die uit de licentie(s) voortvloeien. Die kunnen immers het verschil maken tussen een commercieel te vermarkten product of een product dat vrij gekopieerd kan worden.