Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Trends in Europese octrooiaanvragen

Octrooien zijn voor bedrijven een essentieel middel om investeringen in onderzoek en ontwikkeling veilig te kunnen stellen.

Ze vormen een indicator van innovatieve kracht en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om intellectueel eigendom strategisch in te zetten in een klimaat van toenemende concurrentie. Bedrijven zullen daarom niet snel gaan snijden in het octrooieren van hun uitvindingen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Het Europees Octrooibureau heeft onlangs enkele kerncijfers vrijgegeven over de octrooiaanvragen in het jaar 2009. De getoonde grafiek laat zien dat, waar het aantal ingediende aanvragen redelijk stabiel is gestegen tussen 2002 en 2008, er in 2009 een duidelijke afname is waar te nemen (-8%). Naar alle waarschijnlijkheid is dit een effect van de economische crisis die eind 2008 begon.

Afname groter buiten Europa
De afname van het aantal aanvragen van buiten Europa was groter (-11%) dan die van de Europese landen zelf (-5%). De grootste bijdrage van octrooiaanvragen uit niet-Europese landen komt nog altijd uit de Verenigde Staten en Japan (24,5% en 14,8% van het totaal). Niet alle landen laten echter een daling zien in het aantal aanvragen. China, dat ook tot de top vijf van niet-Europese aanvragers behoort, heeft in 2009 juist 9% meer aanvragen ingediend dan in 2008. Deze toename is deels te verklaren uit de toenemende bekendheid binnen Chinese bedrijven en universiteiten met het internationale octrooisysteem.

""

Stijgingen
Ondanks de algemene teruggang van het aantal aanvragen waren er ook stijgingen waar te nemen. Zo is er op het gebied van hernieuwbare energie een totale stijging van 27% waar te nemen. De grootste toename was te zien op het gebied van windenergie (+51%) en zonnewarmte-energie (+38%). Hieruit is af te leiden dat er zelfs in economisch moeilijke tijden geïnvesteerd blijft worden in technologieën met een voor bedrijven strategisch belang.