Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

TU/e Contest     

Column door Robert-Jan Smits
Voorzitter CvB Technische Universiteit Eindhoven

De TU/e Contest, waarvan de winnaars op 7 juli werden bekendgemaakt, maakt onderdeel uit van de jaarlijkse innovatiecompetities van de vier TU’s: Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen. Studententeams en startups worden daarin uitgedaagd om hun vindingrijkheid te koppelen aan de juiste zakelijke mindset om tot praktische oplossingen te komen voor technologische en ecologische vraagstukken. Als betrokken partner steunt V.O. dit initiatief actief met advies, jurering en coaching op IE-gebied.

Ook in 2020 was de TU/e Contest weer een groot succes, ondanks dat de competitie zich volledig virtueel afspeelde. Dit succes valt goed te verklaren, doordat de Contest perfect aansluit bij het unieke karakter van de innovatieve regio Eindhoven.

Nergens anders in Nederland, de EU of zelfs ter wereld werkt een universiteit zo intensief samen met het bedrijfsleven. De TU/e staat niet voor niks bovenaan de internationale lijstjes van gezamenlijke publicaties met bedrijven, of van onderzoeken met de hoogste Industry Impact; de mate waarin onderzoek tot succesvolle innovaties bij bedrijven leidt. Zeker in Brainport Eindhoven is onze positie van cruciaal belang. Zo is van alle in Nederland afgestudeerde ingenieurs die nu in deze regio werken 83% afkomstig van de TU/e. Deze unieke situatie is voor een belangrijk deel te danken aan de bijzondere ondernemerscultuur van deze regio. Een cultuur van onderling vertrouwen, van gedeelde belangen, van de sterke wil om te innoveren. Wat begon bij Philips is nu bij heel veel bedrijven bijna vanzelfsprekend. Een intrinsieke motivatie om te investeren in samenwerking met deze universiteit.

Ik wil graag al de bedrijven die samenwerken met onze universiteit, bedanken voor hun investeringen in de opleiding en ontwikkeling van onze talenten aan de TU/e. Dat zijn topresearchers uit het bedrijfsleven die zich vrijmaken als studentencoach of deeltijdhoogleraar, om studenten intensief te begeleiden met stages, afstuderen en promotietrajecten en die veel tijd en energie stoppen in gezamenlijk onderzoek, publicaties en patenten. Vaak zonder dat er een direct voordeel tegenover staat, maar vanuit een rotsvast vertrouwen in de positieve pay-off op langere termijn.

De TU/e Contest staat model voor het succes van goede samenwerking. Het is een bijzondere happening waarin ik, net als velen met mij, elke keer weer achteroversla van de kwaliteit en originaliteit van de projecten. Dit jaar was een zeer speciale editie: alles moest online gebeuren in plaats van fysiek op de TU/e campus. Maar in feite maakte dat weinig uit. Want waar het ook nu allemaal om draaide, zijn de projecten, de voorstellen die de teams onder vaak grote tijdsdruk en met een enorme gedrevenheid hebben gerealiseerd. En ook deze keer was ik net als het vorig jaar erg onder de indruk. Ik heb veel waardering voor de creativiteit, voor de dynamiek van de teams, hun passie en gedrevenheid om met het beste te komen. Zeer inspirerend!

Natuurlijk wil ik alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage. Zij hebben gezamenlijk laten zien waartoe wij vanuit de TU/e in staat zijn als we onze energie en talenten echt bundelen en richten op een concreet resultaat. In het bijzonder wil ik de prijswinnaars feliciteren, Team ELECTUDE, GOAL 3 en FruitPunch AI. Ik ben ervan overtuigd dat zij een mooie toekomst voor de boeg hebben. Hun winst in de TU/e Contest is een goede eerste stap. Ik hoop voor hen dat er nog vele mogen volgen!

 

 

Also see these experts

Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts