Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Unitair octrooi: weinig voordeel voor kleine en middelgrote ondernemingen?

De Europese Unie gaat een gemeenschapsoctrooi invoeren: het Unitair octrooi. Anders dan het huidige Europese octrooi, waarin landen afzonderlijk worden aangewezen, zal het Unitair octrooi voor bijna alle lidstaten tegelijk van kracht zijn.

Uitgangspunt was dat het aanvragen ervan goedkoper moest worden. Maar pakt dat ook zo uit in de praktijk? De redactie heeft deze vraag voorgelegd aan drie betrokkenen uit het veld: Koen Bijvank, octrooigemachtigde bij V.O., Henk Meima, Patent Information/Business Intelligence Specialist bij Avebe Commerce, en André Stijns, auditmanager bij Thomas Regout.

Koen Bijvank: ‘Niet goedkoper’
Veel bedrijven hebben eigenlijk voldoende aan bescherming in slechts enkele Europese landen. De jaarlijkse kosten voor het in stand houden van een Unitair octrooi zullen daarmee waarschijnlijk hoger zijn dan de jaarlijkse instandhoudingstaksen voor het geringe aantal landen waarin een Europees octrooi doorgaans in stand wordt gehouden. Tegelijkertijd wil ik ook een nuancering aanbrengen. Er wordt druk gelobbyd om het nieuwe Unitair octrooi toch aantrekkelijk te maken voor het bedrijfsleven. Belangrijk speerpunt: lage jaarlijkse instandhoudingstaksen.

Henk Meima: ‘Additionele kosten’
In eerste instantie lijkt het vanuit kostenperspectief voor het midden- en kleinbedrijf aantrekkelijk om het Unitair-octrooisysteem te hanteren. Echter, de huidige kosten zitten niet alleen in het deponeren van een octrooiaanvraag bij het Europees octrooibureau. Additionele kosten, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een octrooigemachtigde, zullen ook bij het Unitair octrooi nog steeds aanwezig zijn. Bovendien houdt het niet op bij een depot. Het vervolgtraject – de beoordeling van een octrooiaanvraag op octrooieerbaarheid – blijft hetzelfde en zal ook een aanzienlijk deel van de te maken kosten bepalen.

André Stijns: ‘Weinig voordelen’
De verwachting is dat de jaartaksen voor een gemeenschapsoctrooi ongeveer vijf tot zes keer zo hoog zullen zijn als de gemiddelde jaartaks per land. Wij zijn als bedrijf heel selectief waar we octrooi aanvragen. Vaak gaat het dan maar om drie of vier landen die we in de EU aanwijzen. Als we dan een Unitair octrooi zouden aanvragen, schieten we er qua kosten niet veel mee op of pakt het zelfs duurder uit. Een voordeel is wel dat je minder geld kwijt bent aan vertalingen, want dat hoeft nog maar in drie talen, Frans, Duits en Engels. De echte voordelen zijn er vooral voor die bedrijven die bijvoorbeeld in bijna alle lidstaten van de EU octrooi aanvragen. Dat zijn doorgaans grote ondernemingen, voor kleine en middelgrote ondernemingen is dit minder interessant.

Voor de actuele status van het unitair octrooi en het UPC wordt u verwezen naar het dossier.

Also see these experts

Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts