Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Veel belangstelling voor “Kijk over de Schutting”

Op donderdag 13 januari jl. organiseerde Vereenigde “Kijk over de Schutting”, een evenement waarbij de octrooirelaties kennis konden nemen van elkaars octrooien en octrooiaanvragen, zo mogelijk uitgekristalliseerd in producten en ontwerpen.

Naar de mening van Vereenigde kan dit nieuwe mogelijkheden bieden voor toepassing en exploitatie van uitvindingen. Het evenement vond plaats in het Nederlands Congres Centrum te Den Haag.

Ondanks, of misschien juist vanwege, het feit dat een dergelijk evenement nog niet eerder in Nederland is georganiseerd, trok “Kijk over de Schutting” veel belangstelling, van bezoekers en deelnemers. Zo”n 18 deelnemers hadden een stand ter beschikking van waaruit zij hun vindingen konden tonen en demonstreren. Daarnaast hielden 10 deelnemers een posterpresentatie. Een groot aantal bezoekers liet zich graag informeren bij de stands en de posters, en ook de deelnemers onderling legden veel contact.

Naast de stand- en postersessies, die in de Jan Steen-zaal van het NCC werden gehouden, vonden in de naastgelegen Paulus Potter-zaal enkele zogenoemde breakout-sessies plaats. Deze konden op een overweldigende belangstelling van de bezoekers rekenen. Als externe sprekers waren voor deze sessies uitgenodigd Allen Turner (TraskBritt) en Gregor Vos (Klos Morel Vos & Schaap). Namens Vereenigde verzorgden Michiel Haegens, Bart van Wezenbeek en Lex van Wijk enkele sessies. De sheets van de presentaties van alle sprekers kunt u hier bekijken en/of downloaden.

Tijdens de centrale podiumsessie was het de beurt aan Midas Dekkers om alle aanwezigen te trakteren op een even eigenzinnige als gevatte kijk op de evolutie van, onder andere, het menselijke intellect.

Na de afsluitende woorden van dagvoorzitter Johan Renes, nodigde maatschapsvoorzitter Jean Winckels alle bezoekers en deelnemers uit om de straat over te steken naar het nieuwe hoofdkantoor van Vereenigde, waar een receptie en open huis werd gehouden.

Vereenigde kijkt met tevredenheid terug op een in velerlei opzichten geslaagd evenement en overweegt om dit in de toekomst navolging te geven. Voor een indruk van “Kijk over de Schutting” verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde foto”s.