Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Verduidelijking octrooieerbaarheid behandeling door chirurgie

Het Europees Octrooiverdrag verbiedt octrooien op behandeling door chirurgie. Om de grenzen van dit verbod duidelijk te maken heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een nieuw criterium geformuleerd.

Dit om behandeling door chirurgie te kunnen onderscheiden van andere handelingen zoals haarimplantatie, tatoeage, etcetera.

Uitzonderingen op octrooieerbaarheid
Ter bescherming van patiënten zorgt het Europees Octrooiverdrag voor een zekere handelingsvrijheid van artsen, door een verbod op octrooi op behandelingen met chirurgie, therapeutische behandelingen en diagnostische methoden die op het menselijk of dierlijk lichaam worden uitgevoerd.

In de betrokken zaak ging het om een geclaimde NMI-techniek, die een stap omvat waarin een isotoop aan het lichaam van de patiënt wordt toegediend. Dat kon door inhalatie, maar ook door injectie in het hart. In de eerdere rechtspraak bestond onenigheid over de reikwijdte van het verbod op claims op behandelingen met chirurgie. Sommigen zagen dit verbod zo ruim dat het alle handelingen omvat die significante ingrepen aan het lichaam vereisen, dus zeker injectie in het hart, terwijl anderen het verbod beperkt zagen tot ingrepen met therapeutisch doel, wat zich niet hoefde uit te strekken tot toediening voor NMI-beeldvorming.

Nieuwe definitie
De Grote Kamer van Beroep vindt de uitleg dat alle ingrepen verboden zijn, te ver gaan en vindt de uitleg van het verbod beperkt tot therapie te nauw. De Grote Kamer van Beroep formuleerde daarom een nieuw criterium voor “behandeling met chirurgie” in het kader van het verbod: een substantiële fysieke ingreep aan het lichaam waarvoor professionele medische expertise nodig is en die een substantieel gezondheidsrisico inhoudt, zelfs als deze met de vereiste professionele zorgvuldigheid en deskundigheid wordt uitgevoerd.

De injectie in het hart was zo”n behandeling met chirurgie en daardoor viel de geclaimde NMI-techniek onder het verbod. De Grote Kamer van Beroep liet echter de mogelijkheid van octrooi op de uitvinding open, als de geclaimde bescherming aangepast kon worden zodat alleen gebruik van eerder toegediende isotoop geclaimd wordt, of als gebruik van de chirurgische manieren van toediening van bescherming wordt uitgesloten.