Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

V.O. mail december 2014

Download de nieuwsbrief
  • Wapperende honden bijten niet (een sommatiebrief die gebaseerd is op niet-bestaande IE-rechten kan uiteindelijk een averechts effect hebben);
  • Herziening Japanse IE-wet (het nieuwe systeem, bedoeld om de Japanse IE-systemen met andere rechtsgebieden op één lijn te krijgen, treedt in 2015 in werking);
  • België streeft geharmoniseerde octrooirechtspraak na (Hof van Cassatie neemt hierin het voortouw in de zaak Syral Belgium vs Roquette Frères);
  • Overlap uitvoerende en rechterlijke macht Europees Octrooibureau (in een bezwaarprocedure bij de Grote Kamer van Beroep van het EOB is gewezen op vooringenomenheid van de voorzitter van de GKB);
  • Inbreuk door equivalentie (in Duitsland wordt de exacte bewoording van de octrooiconclusies gevolgd voordat kan worden bepaald of er sprake is van inbreuk, onder de zogeheten leer van de equivalentie);
  • Succesvol seminar over Open Source (V.O. organseerde een serie seminars in Nederland, België en Duitsland met als onderwerp Open Source, waarbij in het bijzonder werd ingegaan op de toepassing daarvan in een business-model);
  • Seminar München september 2015 (op 28 en 29 september 2015 vindt de derde editie van het Europese IE-seminar plaats, dat eens per twee jaar door V.O. in München wordt georganiseerd).