Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

V.O. mail juni 2014

Download de nieuwsbrief
  • Zwart-wit logo’s dekken niet langer elk kleurgebruik (nieuwe richtlijnen beperken de beschermingsomvang van een beeldmerk aanzienlijk);
  • Nieuwe Belgische octrooiwet ‘Europeser’ (naast de mogelijkheid voor online indienen, wordt de nieuwe wet op tal van andere aspecten in lijn gebracht met octrooiwetgeving van omringende landen);
  • China wijzigt IE-reglement (GUI-uitvindingen kunnen in China voortaan voor modelbescherming in aanmerking komen);
  • Wijzigingen Duits IE-recht (overzicht van wijzigingen die in januari en april zijn doorgevoerd in het Duitse siermodellenrecht en de Duitse octrooiwet);
  • Duits gebruiksmodel alternatief voor nationaal octrooi (gebruiksmodel biedt mogelijkheid, naast een Duits octrooi, eenzelfde uitvinding te beschermen zonder dat dit als – ongeoorloofde – dubbele bescherming wordt gezien);
  • Advocaten V.O. breed inzetbaar (Nick Oostenbroek over de meerwaarde van de one-shop-stop benadering, waarbij het voorkómen van conflicten tussen partijen altijd de eerste aandacht heeft voor het advocatenteam van V.O.).