Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Geldigheidsonderzoek

Geldigheidsonderzoek, ook wel oppositie-onderzoek of patent invalidity search genoemd, onderzoekt de geldigheid en sterkte van een octrooi. Doel is om de geldigheid van het octrooi als geheel of bepaalde conclusies ervan te kunnen betwisten, met name nieuwheid en inventiviteit daarvan. In een geldigheidsonderzoek wordt onder andere gekeken naar de documenten en argumenten die voor verlening relevant waren. Dit alleen al kan een eerste indruk geven van de sterkte van een octrooi.

Daarnaast wordt ook gekeken naar wetenschappelijke en octrooiliteratuur die tijdens de verleningsprocedure niet in beschouwing is genomen. Ook deze informatie kan relevant zijn om de nieuwheid of inventiviteit te betwisten. Dergelijk onderzoek wordt vaak gedaan bij beschuldiging van inbreuk of wanneer mogelijk relevante octrooien zijn geïdentificeerd in een inbreukonderzoek.