Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Een nieuw Europees Octrooisysteem

Al enige tijd wordt gewerkt aan een nieuw Europees Octrooisysteem dat een eenvoudig alternatief moet gaan vormen voor het huidige validatieproces en daarnaast de octrooirechtsgang binnen Europa vereenvoudigt. De twee onderdelen, het Europese octrooi met eenheidseffect en het Eengemaakt octrooigerecht, worden ook wel respectievelijk aangeduid met de Engelse termen ‘Unitary Patent’ (UP) en ‘Unified Patent Court’ (UPC). Op deze pagina leest u wat het UP en UPC precies in gaan houden en wordt er ingegaan op het effect dat het nieuwe systeem gaat hebben op de dagelijkse praktijk. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe systeem in werking treedt, onderaan deze pagina vindt u actuele berichtgeving hierover.

Het Unitary Patent (UP)

Het UP is een alternatief voor het bestaande validatieproces van een Europees octrooi in individuele landen. Het is dus geen ‘nieuw’ octrooi, maar een optie om een verleend Europees octrooi in één keer van kracht te laten zijn in alle deelnemende landen*. Er verandert niets aan het proces van het aanvragen en verlenen van Europese octrooien.

Wat betekent het UP voor u?

Zodra het nieuwe octrooisysteem actief is, kunt u bij het valideren van een Europees octrooi, in plaats van individuele landen, ook kiezen voor registratie als een UP. Hiermee is dit octrooi direct geldig in alle deelnemende landen en wordt het gehele validatieproces sterk vereenvoudigd:

  1. Er is slechts één vertaling nodig, dus geen aparte vertalingen per land.
  2. Het Europees Octrooibureau rekent jaarlijks één bedrag voor de instandhouding van het UP in de deelnemende landen. Er zijn dus geen jaartaksen voor de individuele landen meer verschuldigd.
  3. Het UP valt automatisch onder het UPC, waarmee de rechtsgang dus gecentraliseerd is. Voor een UP kan dus geen opt-out worden ingediend.

Als u uw UP verkoopt, dan heeft dit betrekking op alle deelnemende landen. Het is dus niet mogelijk een UP per individueel land te verkopen. Licenties kunnen wel per land of regio worden afgegeven.

Het Unified Patent Court (UPC)

Rechtszaken over inbreuk en geldigheid van Europese octrooien worden momenteel behandeld door de nationale rechtbanken van het desbetreffende land. Met de komst van het nieuwe Europese gerechtshof voor octrooizaken (het UPC) wordt de rechtsgang voor alle deelnemende landen gecentraliseerd bij één Europees gerechtshof. Dit geldt voor alle nieuwe én bestaande Europese octrooien die gelden in een of meer van de deelnemende landen.

Wat betekent het UPC voor octrooihouders?

Onder het UPC wordt het handhaven van een Europees octrooi eenvoudiger, omdat dit met één procedure voor alle deelnemende landen kan worden gedaan. Een uitspraak heeft direct gevolgen voor de octrooiposities in alle deelnemende landen. Afhankelijk van uw situatie kan dit voordelig of nadelig zijn ten opzichte van het huidige systeem.

U kunt ervoor kiezen dat uw Europese octrooi(en) onder het huidige systeem blijft (blijven) vallen. In dat geval dient u een zogenoemde ‘opt-out’ in voor uw huidige Europese octrooi(en), zodat er niets verandert en rechtszaken worden behandeld via de nationale rechtbanken.

Zelfstandig optreden door exclusieve licentiehouders

Met de invoering van het UPC verandert er iets voor octrooien waarvoor een exclusieve licentie verleend is. De houder van een exclusieve licentie krijgt namelijk de mogelijkheid zelfstandig op te treden tegen inbreukmakers bij het UPC. Aangezien dit van toepassing is op alle bestaande Europese octrooien kan dit dus ook gevolgen hebben voor uw huidige licentieovereenkomsten. Dit kan voor u reden zijn om uw licentieovereenkomst aan te passen of om voor een opt-out te kiezen.

Deelnemende landen

De volgende 17 lidstaten zullen aan het UPC deelnemen zodra het van start gaat (status 12 juli 2022):

BelgiëEstlandLetlandNederlandZweden
BulgarijeFinlandLitouwenOostenrijk
DenemarkenFrankrijkLuxemburgPortugal
DuitslandItaliëMaltaSlovenië

Waar staan we momenteel?

De invoering van het nieuwe Europees octrooisysteem heeft tweemaal vertraging opgelopen nadat er in 2017 en 2020 constitutionele klachten tegen goedkeuring waren ingediend bij het Duitse Constitutionele Hof. Dat Hof heeft op 9 juli 2021 een uitspraak gepubliceerd waaruit blijkt dat de laatste formele stappen voor de Duitse goedkeuring kunnen worden afgerond. De verwachting is dat het nieuwe systeem in najaar 2022 van start zal gaan, omdat in januari 2022 het laatste stadium van de voorbereidingen officieel is begonnen. In dit laatste stadium worden onder meer de rechters benoemd.

Eerste vergadering van het Bestuurscomité van de nieuwe Europese octrooirechtbank

Op 22 februari 2022 heeft de eerste vergadering van het Bestuurscomité van de nieuwe Europese octrooirechtbank (het Unified Patent Court) plaatsgevonden. Daarmee gaan de voorbereidingen voor de oprichting van de rechtbank een nieuwe fase in. Tijdens deze laatste fase zullen onder andere de rechters voor de nieuwe octrooirechtbank benoemd worden. De sollicitatiegesprekken daarvoor worden sinds maart 2022 gehouden.

Het Bestuurscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de 17 deelnemende landen en is onder meer belast met het benoemen van de rechters en het vaststellen van de precieze procedurele regels voor rechtszaken bij de octrooirechtbank. Het is daarmee voor alle organisatorische onderwerpen het hoogste orgaan van de nieuwe Europese octrooirechtbank. De eerste vergadering markeert de geboorte van de Europese octrooirechtbank als internationale organisatie en vormt daarmee een mijlpaal in de lange ontstaansgeschiedenis van de nieuwe rechtbank.

Veelgestelde vragen

Dit is nog niet mogelijk.

Het opt-out verzoek kan worden ingediend gedurende een nog nader te bepalen periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst.

Ja, het is mogelijk de opt-out in te trekken. Maar eenmaal opted-in is het volgens het ontwerp-reglement van orde niet meer mogelijk opt-out te doen.

Het UPC zou in 2022 of begin 2023 in werking kunnen treden.

Het is nog niet helemaal zeker dat het unitair-octrooisysteem in werking zal treden, laat staan wanneer precies, hoewel dit waarschijnlijk tegen eind 2022 of begin 2023 zal gebeuren. Het Europees Octrooibureau zal twee overgangsmaatregelen beschikbaar stellen vóór de inwerkingtreding van het unitair-octrooisysteem, vanaf de datum van neerlegging van de akte van bekrachtiging van de UPCA door Duitsland.

De eerste overgangsmaatregel zal aanvragers in staat stellen in een vroeg stadium verzoeken om eenheidswerking in te dienen vóór de datum van inwerkingtreding van het UPC. Voor dergelijke vervroegd ingediende verzoeken “registreert het EOB de eenheidswerking onmiddellijk bij de aanvang van het stelsel, mits aan alle desbetreffende vereisten is voldaan”.

Via de tweede overgangsmaatregel kan een aanvrager om uitstel van de toekenningsbeslissing verzoeken. Het uitstel kan worden aangevraagd nadat het voornemen om toe te kennen is bekendgemaakt, maar niet nadat de aanvrager de voor toekenning bedoelde tekst heeft goedgekeurd.

Het uitstel van de verleningsbeslissing kan ervoor zorgen dat het Europees octrooi nog steeds in aanmerking kan komen voor unitair-octrooibescherming.

Het unitair octrooi, ook wel eenheidsoctrooi, is een alternatief voor de bestaande validatieprocedure van een Europees octrooi in de afzonderlijke landen. Het is dus geen “nieuw” octrooi, maar een mogelijkheid om de geldigheid van een Europees octrooi dat in één klap in alle deelnemende EU-landen is verleend, uit te breiden.

Het unitair octrooi zal daarom één recht zijn dat zich uitstrekt tot alle deelnemende landen. Dit betekent dat het unitair octrooi alleen kan worden gehandhaafd voor een nieuwe gecentraliseerde rechtbank (het Unified Patent Court, UPC). Na het verstrijken van de oppositietermijn (9 maanden vanaf de verlening van het Europees octrooi) zal het UPC ook het enige gerecht zijn waar een nietigheidsprocedure tegen een unitair octrooi kan worden aangespannen. De beslissing van het UPC zal gevolgen hebben voor alle deelnemende landen.

Toon alle veelgestelde vragen


Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem contact op met een van onze experts.

Nieuws

Unified Patent Court en unitair octrooi komen in zicht

Kortgeleden is bekend gemaakt dat het Unified Patent Court (UPC), de nieuwe Europese rechtbank voor octrooien, haar Administratieve Commissie heeft geïnstalleerd en rond deze tijd zal starten met het benoemen van rechters.Lees verder

Eerste vergadering van het Bestuurscomité van de nieuwe Europese octrooirechtbank

Op 22 februari 2022 heeft de eerste vergadering van het Bestuurscomité van de nieuwe Europese octrooirechtbank (het Unified Patent Court) plaatsgevonden.Lees verder

Wees voorbereid op het Unitary Patent (UP) en de Unified Patent Court (UPC) sunrise

Op dit moment worden rechtszaken over inbreuk op Europese octrooien behandeld door de nationale rechtbanken van het betrokken land. Ook kunnen oppositieprocedures alleen centraal bij het Europees Octrooibureau worden gestart kort, d.w.z. binnen negen maanden, na verlening.Lees verder