Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Een nieuw Europees Octrooisysteem

Al enige tijd wordt gewerkt aan een nieuw Europees Octrooisysteem dat een eenvoudig alternatief moet vormen voor het huidge validatieproces en daarnaast de octrooirechtsgang binnen Europa vereenvoudigd. De twee onderdelen, het Europese octrooi met eenheidseffect en het Eengemaakt octrooigerecht, worden ook wel aangeduid met de Engelse termen Unitary Patent (UP) en Unified Patent Court (UPC). Op deze pagina leest u wat het UP en UPC precies in gaan houden en wordt er ingegaan op het effect dat het nieuwe systeem gaat hebben op de dagelijkse praktijk. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe systeem in werking treedt, onderaan deze pagina vindt u actuele berichtgeving hierover.

Het Unitary Patent (UP)

Het UP is een alternatief voor het bestaande validatieproces van een Europees octrooi in individuele landen. Het is dus geen ‘nieuw’ octrooi, maar een optie om een verleend Europees octrooi in één keer van kracht te laten zijn in alle deelnemende landen*. Er verandert niets aan het proces van het aanvragen en verlenen van Europese octrooien.

Wat betekent het UP voor u?

Zodra het nieuwe octrooisysteem actief is kunt u bij het valideren van een Europees octrooi, in plaats van individuele landen, ook kiezen voor registratie als een UP. Hiermee is dit octrooi direct geldig in alle deelnemende landen en wordt het gehele validatieproces sterk vereenvoudigd:

  1. Er is slechts één vertaling nodig, dus geen aparte vertalingen per land.
  2. Het Europees Octrooibureau rekent jaarlijks één bedrag voor de instandhouding van het UP in de deelnemende landen. Er zijn dus geen jaartaksen voor de individuele landen meer verschuldigd.
  3. Het unitair octrooi valt automatisch onder het UPC, waarmee de rechtsgang dus gecentraliseerd is. Voor een unitair octrooi kan dus geen opt-out worden ingediend.

Als u uw UP verkoopt, dan heeft dit betrekking op alle deelnemende landen. Het is dus niet mogelijk een UP per individueel land te verkopen. Licenties kunnen wel per land of regio worden afgegeven.

Het Unified Patent Court (UPC)

Rechtszaken over inbreuk en geldigheid van Europese octrooien worden momenteel behandeld door de nationale rechtbanken van het desbetreffende land. Met de komst van het UPC wordt de rechtsgang voor alle deelnemende landen gecentraliseerd. Dit geldt voor alle nieuwe én bestaande Europese octrooien die gelden in een of meer van de deelnemende landen.

Wat betekent het UPC voor octrooihouders?

Onder het UPC wordt het handhaven van een Europees octrooi eenvoudiger, omdat dit met één procedure voor alle deelnemende landen kan worden gedaan. Een uitspraak heeft direct gevolgen voor de octrooiposities in alle deelnemende landen. Afhankelijk van uw situatie kan dit voordelig of nadelig zijn ten opzichte van het huidige systeem.

U kunt ervoor kiezen dat uw Europese octrooi(en) onder het huidige systeem blijft (blijven) vallen. In dat geval dient u een zogenoemde ‘opt-out’ in voor uw huidige Europese octrooi(en), zodat er niets verandert en rechtszaken worden behandeld via de nationale rechtbanken.

Zelfstandig optreden door exclusieve licentiehouders

Met de invoering van het UPC verandert er iets voor octrooien waarvoor een exclusieve licentie verleend is. De houder van een exclusieve licentie krijgt namelijk de mogelijkheid zelfstandig op te treden tegen inbreukmakers bij het UPC. Aangezien dit van toepassing is op alle bestaande Europese octrooien kan dit dus ook gevolgen hebben voor uw huidige licentieovereenkomsten. Dit kan voor u reden zijn om uw licentieovereenkomst aan te passen of om voor een opt-out te kiezen.

* Deelnemende landen

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Tsjechië
Zweden

Waar staan we momenteel?

De invoering van het nieuwe Europees octrooisysteem heeft tweemaal vertraging opgelopen nadat er in 2017 en in december 2020 constitutionele klachten tegen goedkeuring waren ingediend bij het Duitse Constitutionele Hof. Dat Hof heeft op 9 juli een uitspraak gepubliceerd waaruit blijkt dat de laatste formele stappen voor de Duitse goedkeuring kunnen worden afgerond. De verwachting is dat de ratificatie door Duitsland in de loop van 2022 kan plaatsvinden.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met een van onze experts.

Nieuws

UPC uitgesteld

De invoering van het Unified Patent Court (UPC) oftewel het gemeenschappelijk octrooigerecht is uitgesteld. Dit vanwege een zeer recente uitspraak door het Duitse Constitutionele Hof.Lees verder

Verenigd Koninkrijk ratificeert het Unified Patent Court

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 26 april 2018 zijn definitieve goedkeuring gegeven aan het nieuwe Unified Patent Court (UPC) en het Unitaire Octrooi.Lees verder

German Law

Duitsland zet ratificatie UPC on hold

Duitsland heeft in juni besloten om de ratificatie van het Unitair octrooi op schorten. Dit in verband met eventuele constitutionele bezwaren. Ratificatie zal nu mogelijk later dit jaar plaatsvinden, zodat het UPC alsnog, volgens planning, op 1 januari 2018 kan worden ingevoerd.Lees verder