Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Patent aanvragen

Als ondernemer wilt u voldoen aan de marktvraag en de concurrentie voorblijven. Patenten (ook wel octrooien genoemd) kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Bij het kiezen van de juiste strategie en aanpak is het essentieel dat die aansluiten bij uw situatie. Van ons kunt u verwachten dat we kundige specialisten in huis hebben met kennis van uw technologie en bedrijfstak.

V.O. helpt uiteenlopende klanten in diverse sectoren met hun specifieke uitdagingen. Bij ieder bedrijf hanteren we een aanpak op maat, maar ons uitgangspunt is steeds: IE is een belangrijk middel om uw idee of onderneming beter te laten renderen. Een investering die u terugverdient

 • Met een doordachte aanpak van uw IE versterkt u wereldwijd de reputatie van uw onderneming. En dat helpt u bij het vinden van serieuze partners.
 • Een stevige IE-portfolio kan bijdragen aan de waarde van uw onderneming. Met uw rechten of het uitgeven van licenties kunt u innovaties bovendien beter laten renderen.
 • Innoveren is vaak vallen en weer opstaan: dat betekent telkens opnieuw investeren. Een octrooi kan uw werk beschermen tegen misbruik door anderen.
 • Octrooien kunnen investeerders over de streep trekken: ze vertegenwoordigen financiële waarde en verschaffen geïnteresseerde partijen zekerheid over de bescherming van uw idee.

Onze aanpak

Onze gemachtigden hebben expertise en ervaring in verschillende sectoren. U kunt daardoor rekenen op een volwaardige gesprekspartner voor uw specialisten. Stap voor stap nemen we u mee in de ontwikkeling van een succesvolle octrooiaanvraag of IE- strategie. Dit doen we op een kostenefficiënte, transparante en doelgerichte manier. We stemmen onze aanpak volledig af op uw specifieke behoefte en geven inzicht in het tijdpad en de kosten. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij u proactief op de hoogte brengen van IE-gerelateerde zaken. Dat doen we bijvoorbeeld via seminars, ons magazine IP leads en info-sheets over specifieke onderwerpen, zoals '10 golden rules voor funding of IP'. Bekijk ook onderstaand filmpje dat de procedure voor het aanvragen van een octrooi uitlegt:

Waar kunnen we u concreet mee helpen?

 • Opstellen en indienen octrooiaanvragen
 • Oppositie
 • Administratie en outsourcing
 • Octrooirecherche
 • Inbreukadvies en geldigheidsadvies
 • Onderzoek vrijgave producten (clearance studies)
 • Coördinatie en inhoudelijke advisering bij geschillen en rechtszaken
 • Juridisch advies bij (licentie)overeenkomsten, contracten en voorwaarden

Juridische ondersteuning

In samenwerking met onze octrooigemachtigden verlenen onze advocaten ook diverse juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom. We leveren advies bij geschillen en ondersteunen onder meer bij arbeidsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, Non Disclosure Agreements (NDA’s) en verkoop van IE. De rechtspraktijk van V.O. wordt gekenmerkt door korte lijnen en dienstverlening op maat.

Veelgestelde vragen over patenten

Voor het doen van een aanvraag, is het nodig een schriftelijke aanvraag voor octrooi op te (laten) stellen en in te dienen bij een octrooiverlenende instantie. Daarvoor is een beschrijving van de uitvinding nodig. Deze beschrijving moet de vakman in staat stellen de uitvinding na te werken. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van praktische voorbeelden en/of tekeningen. Verder moeten in de aanvraag een of meer zogeheten octrooiconclusies worden opgenomen, die de gewenste beschermingsomvang van de uitvinding bepalen. Een verder vereiste is een uittreksel van de aanvraag. Tenslotte dient uit de aanvraag duidelijk te zijn dat er een octrooi wordt aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een door de octrooiverlenende instantie beschikbaar gesteld formulier waarin men aanduidt dat men een octrooi wenst op basis van de bijgevoegde stukken (de hiervoor genoemde beschrijving, conclusies e.d.). Daarnaast dienen alle benodigde taksen te worden voldaan. Deze zijn afhankelijk van het land of de regio waar de aanvraag ingediend wordt.

Afhankelijk van waarvoor er octrooi wordt aangevraagd, kunnen er aanvullende vereisten zijn. Bevat de aanvraag sequenties van nucleotiden of aminozuren? Dan dient de beschrijving een lijst van deze sequenties te bevatten. Een aanvraag die niet aan de vereisten voldoet, wordt geweigerd.

Verder is het ook belangrijk dat men formeel het recht heeft de aanvraag in te dienen. Dat recht heeft men in beginsel wanneer men de uitvinder is. Of dit in de praktijk ook het geval is, hangt af van de specifieke situatie en nationaal recht. Volgens de Nederlandse en Duitse wet, bijvoorbeeld,  gaat het recht voor werknemers in dienstverband, als het doen van uitvindingen tot hun werkzaamheden behoort, in principe over op de werkgever. In Duitsland wordt dit geregeld door de Wet op de Werknemersuitvindingen, die overigens ook een bezoldigingsrichtlijn bevat. Het is van belang goed gedocumenteerd te hebben hoe men rechthebbende is; dit hoef men niet aan te tonen bij het indienen van de aanvraag, maar gebrekkige of ontbrekende documentatie kan later wel leiden tot disputen over wie rechthebbende is of zelfs tot ongeldigheid van het octrooi.

Het is aan te bevelen advies in te winnen van een octrooigemachtigde, een specialist in alle inhoudelijke en procedurele aspecten die bij het aanvragen van octrooi komen kijken.

Toon alle veelgestelde vragen