Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
Chemie

BioBTX B.V.

Voor BioBTX B.V. is plastic afval dat niet kan worden hergebruikt, een doorn in het oog. Het bedrijf, gevestigd op de Zernike Campus in Groningen, ontwikkelde een technologie die van afval weer waardevolle bouwstenen voor de industrie maakt. De technologie past hiermee volledig in de circulaire economie. V.O. adviseert BioBTX bij het patenteren van deze technologie voor chemische recycling.

BioBTX heeft een missie. “Ons ideaalbeeld is dat er geen afvalplastic meer bestaat in de wereld, dat er voor alles weer een oplossing komt”, aldus Pieter Imhof, CEO van BioBTX B.V. “Meer dan vijftig procent van het plasticafval is moeilijk te scheiden en wordt nu meestal verbrand of gedumpt. Dit zijn vooral plastic mengsels van materialen die uit meerdere lagen bestaan zoals chipszakken of composieten”, legt Imhof uit. “BioBTX heeft een oplossing waardoor we die afvalstromen weer kunnen gebruiken.”


Minder plastics gemaakt uit olie

De essentie van de technologie ligt in het combineren twee processen voor de verwerking van grondstoffen, namelijk pyrolyse en katalyse. In een standaard pyrolyseproces worden plastics op een temperatuur van 400 tot 600 graden Celsius verhit in een reactor, zonder dat er zuurstof bij kan komen. Grote organische moleculen (van natuurlijke en koolstofhoudende materialen) worden dan afgebroken tot kleinere organische moleculen. Het eindproduct (bijvoorbeeld bio-olie) kan gebruikt worden als brandstof voor motoren of schepen. Deze olie is echter niet direct geschikt als diesel of benzine.

Imhof: “Een extra processtap – katalyse – zorgt er vervolgens voor dat die kleine organische moleculen selectief worden omgezet. Dat levert waardevolle chemische bouwstenen op. Het resultaat van het combineren van pyrolyse en katalyse is in ons geval BTX. Dat bestaat uit de zogenaamde aromaten Benzeen, Tolueen en Xyleen (BTX). Dat zijn belangrijke grondstoffen voor de productie van, jawel, plastic. Zo is de cirkel weer rond en hoeven er geen plastics meer uit olie gemaakt te worden.”

‘De goede samenwerking uit zich in de details.’

Pieter Imhof – BioBTX B.V.

Het gaat om de details

BioBTX is een traject gestart om haar vinding te patenteren. “We zijn een researchbedrijf. Kansrijke vindingen willen we zoveel mogelijk beschermen”, licht Imhof toe. V.O. adviseert bij het vastleggen van de technologie in diverse octrooiaanvragen. Annemiek Tepper, octrooigemachtigde bij V.O. in Groningen: “In de markt van duurzaamheid en afval wordt op dit moment veel ontwikkeld. Dan komt het aan op het vinden van de details wil je een kans van slagen hebben.” Als onderzoeksbedrijf heeft BioBTX inmiddels veel kennis opgedaan over patenten en claims. Imhof stelt: “Wij leveren de informatie over de technologie, de resultaten en de literatuur aan. V.O. is vervolgens uitstekend in staat om dit te vertalen naar een octrooiaanvraag.” Dat levert ook goede discussies op. Tepper licht toe: “Het is een mooie wisselwerking. Met onze kritische vragen krijgen we het onderscheidend vermogen van BioBTX nog beter in beeld. Die samenwerking en detaillering is belangrijk bij het beschermen van dit soort intellectueel eigendom (IE).”

Opschalen via licenties

BioBTX past de technologie nu nog op pilotniveau toe, maar het bedrijf wil ermee de wereld over. “Wij zijn er klaar voor om vanuit onze Nederlandse pilotinstallatie op te schalen naar grotere fabrieken wereldwijd.” BioBTX wil gebruik maken van het uitgeven van een licentie aan bestaande en nieuwe afvalfabrieken. “Daarvoor is een sterke IE-positie essentieel”, weet ook Imhof.

Meer over de expert

Annemiek Tepper

Annemiek Tepper

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts