Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
Life Sciences

Ceradis

Ceradis heeft een duurzame missie: boeren in staat stellen om voedsel te produceren op een manier die veiliger is voor mens en milieu. Het bedrijf ontwikkelt natuurlijke alternatieven voor de bescherming van gewassen. V.O. is jarenlang de strategisch partner voor de opbouw van hun octrooiportfolio die bepalend is voor hun commercieel succes.

Traditioneel worden meestal synthetische middelen ingezet om ziekten of plagen bij planten te bestrijden. Ceradis ontwikkelt alternatieve bestrijdingsmiddelen van biologische of natuurlijke oorsprong of manieren om het gebruik van synthetische middelen te verminderen. Het bedrijf is voortgekomen uit een spin-off van onderzoeksinstituut Plant Research International (PRI) van Wageningen University & Research (WUR) en telt nu ongeveer 30 medewerkers.

Oprichter en IP-manager van Ceradis, is bioloog Wim van der Krieken: “We zijn continu op zoek naar nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen die effectiever kunnen werken. Daarmee dragen we nu al bij aan de Green Deal voor de landbouwsector. Het doel daarvan is om de hoeveelheid chemicaliën bij gewasbescherming in 2030 te halveren.”

‘V.O. spreekt onze taal en begrijpt onze business.’

Wim van der Krieken – Ceradis

De natuur als basis

Natuurlijke producten zoals zwavel, fosfiet en natamycine, zijn de basis voor de producten die Ceradis maakt. Elementair zwavel is een van de oudste schimmelwerende stoffen. Het wordt onder meer gebruikt in de druiventeelt voor de bestrijding van witziekte op bladeren, ook bekend als meeldauw. In het product CeraSulfur® maakt Ceradis gebruik van biozwavel. Dat is verkregen uit afvalstromen uit de landbouw, door een bacterieel ontzwavelingsproces. Hierdoor is het middel niet alleen biologisch en circulair, het werkt zelfs beter dan conventionele elementaire zwavel.

Nieuwheid niet eenvoudig te bewijzen

Het vinden van een unieke werkzame, biologische stof is het dagelijkse werk van de fytopathologen (plantenziektenkundigen) en chemici in het lab van Ceradis. Het team stelt hieraan hoge eisen. Met de zoektocht wil Ceradis een alternatief vinden dat effectiever is dan het conventionele product. Het innovatieteam vergelijkt het alternatief daarom altijd met een product dat leidend is in de markt. Patent manager – en van huis uit fytopatholoog – Emilie Van Dijk-Fradin is de schakel tussen intern onderzoek en het registeren en beschermen van nieuwe vindingen. “Er zijn strenge regels voor de registratie en toelating van (bio)gewasbeschermingsmiddelen. Dat proces kan gemiddeld zeven jaar duren in Europa. Met veel grote concurrenten om ons heen is het cruciaal om een octrooipositie op te bouwen”, aldus Van Dijk-Fradin.

Het bewijzen van nieuwheid is juist bij producten voor gewasbescherming essentieel voor het aanvragen van een octrooi. Frits Michiels, octrooigemachtigde bij V.O.: “Zeker bij het gebruik van ruwe natuurlijke bestanddelen, die dus al bestaan, is het bewijzen van de nieuwheid van een vinding niet eenvoudig. Het is van belang om juist de synergie tussen verschillende stoffen nauwkeurig te beschrijven om een octrooi te verkrijgen.”

Octrooiportfolio is basis voor succes

Voor Ceradis is V.O. een partner die in een vroeg stadium bij de productontwikkeling betrokken is. Van der Krieken: “Ze helpen ons bij het begrijpen van de prior art die is vastgelegd in octrooien en adviseren ons altijd adequaat over de te volgen strategie. Mijn ervaring is dat V.O. onze business goed begrijpt en altijd bereikbaar is voor ons. We hebben aan een half woord genoeg.” Die ervaring is wederzijds. Michiels van V.O.: “Door veel met elkaar te sparren, kunnen we de octrooiaanvraag uiteindelijk onderscheidend en scherper formuleren. En omdat ik ook als bioloog in een lab heb gestaan, spreken we dezelfde taal.” Een sterke octrooiportfolio is bepalend voor de bescherming en het commercieel succes van de merken van Ceradis. Van der Krieken: “Zonder octrooiportfolio zouden we nooit in beeld gekomen zijn bij grote partners die ons product onder licentie verkopen.”

Meer over de expert

Frits Michiels

Frits Michiels

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Meer experts