Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Amerikaans Hooggerechtshof: geen grondwettelijk bezwaar tegen 'inter partes review'

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat de populaire inter partes review-procedure om delen van verleende octrooien door het US Patent Office ongeldig te laten verklaren niet in strijd is met de grondwet (Oil states energy services vs. Greene’s energy group). Daarmee blijven duizenden beslissingen over de (on)geldigheid van octrooien in stand.

Van oudsher kan in de VS de rechtbank, zo nodig op basis van een jury-oordeel, beslissen over de vraag of door een octrooi beschermde uitvindingen niet nieuw of inventief zijn. Dat was tot voor kort de enige effectieve manier om te verdedigen dat een verleend octrooi daarom ongeldig was. Maar sinds enkele jaren is dit overvleugeld door de alternatieve inter partes review- procedure via het US patent office, buiten de normale rechtbank om. Die procedure is veel goedkoper, sneller en gunstiger voor de partij die het octrooi aanvalt.

Er waren echter critici die twijfelden aan de grondwettelijkheid van de inter partes review-procedure, omdat ze een verleend octrooi als eigendom zagen en volgens de grondwet het ontnemen van eigendom voorbehouden is aan de rechtelijke macht en niet de uitvoerende macht (waar het US Patent Office deel van uitmaakt).

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft hier nu over geoordeeld. De inter partes review-procedure is niet in strijd met de grondwet omdat een octrooi een bijzondere vorm van eigendom is (een public right), die door de uitvoerende macht wordt verleend en die de wetgever voorwaardelijk mag maken. Vatbaarheid voor inter partes review – in feite een heroverweging van de oorspronkelijke octrooiverlening door het US Patent Office – is een toegestane voorwaarde.

Bekijk ook deze experts

Annemiek Tepper

Annemiek Tepper

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Kasper Haak

Kasper Haak

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Meer experts