Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

België ratificeert het verdrag voor de Unified Patent Court (UPC)

Daarmee is België het vierde land dat het nieuwe Unitair Europees Octrooi effectief verwelkomt. De ratificatie van de Overeenkomst voor de Unified Patent Court werd nog voor de verkiezingen van 24 mei 2014 door het parlement goedgekeurd en vond plaats op 6 juni 2014.

België heeft het voornemen om een 4-talige, lokale divisie van de Unified Patent Court te installeren in Brussel. De rechtbank zal het Duits, Frans, Engels en Nederlands gebruiken.

Na België werd het verdrag op 20 juni ook door Denemarken geratificeerd. Ook Denemarken wil een lokale divisie van het UPC installeren, met het Deens en het Engels als proceduretaal, en kiest er dus voor niet deel te nemen aan de Noors-Baltische regionale divisie van het UPC. De andere drie landen die inmiddels ratificeerden zijn Oostenrijk, Zweden en Frankrijk. Ratificatie door ten minste 13 landen, waarvan in ieder geval Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië deel moeten uitmaken, is vereist om het UPC en het Unitair Octrooiverdrag effectief in werking te laten treden. Het is de verwachting dat ratificatie door Duitsland en Groot-Brittannië in 2015 afgerond zal zijn en dus niet al te lang meer op zich zal laten wachten.