Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

BioBusiness Start-up of the Year Award

Kennisvalorisatie en technologietransfer leveren in Nederland ieder jaar een vijftiental zogeheten life science spin-offs op.

Dergelijke start-up bedrijven zijn van grote  betekenis voor de regionale en nationale economie en bieden nieuwe perspectieven voor zowel oprichters als kennisinstellingen. Bij de overdracht van technologie en de daarop volgende vercommercialisering door de spinoff, speelt bescherming van het intellectueel eigendom een belangrijke rol, en met name octrooiering van de technologie. Life science start-ups worden hierbij gesteund door gemachtigden van gespecialiseerde IE-kantoren.

Succesfactoren
Life science start-ups kennen lange ontwikkeltrajecten, hoge investeringsbehoeften en navenante risico”s. Daartegenover staat het vooruitzicht van zeer hoge financiële opbrengsten. Het meest veelbelovende jonge life science-bedrijf van 2008 kan bovendien rekenen op winst van de BioBusiness Start-up of the Year Award.

In 2007 ging de winst van deze prestigieuze Award naar Skyline Diagnostics, een spin-off uit het Erasmus MC Rotterdam op het gebied van diagnostiek en therapie van leukemie. Dit jaar is de prijs uitgereikt aan DSM-spin-off IsoBionics. Dit bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en fermentatieve productie van geur- en smaakstoffen. Evenals veel van de overige genomineerden, maakt IsoBionics gebruik van de expertise van gemachtigden van VEREENIGDE bij de opbouw en het onderhoud van haar intellectuele eigendomsrechten.