Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

China-conferentie goed bezocht

Op 23 en 24 januari vond de conferentie “Organising Science Based Business with China” plaats bij het European Patent Office (EPO) in Rijswijk. Deze conferentie trok veel belangstelling.

VEREENIGDE nam deel als organising partner en constateerde in het zeer internationale deelnemersveld een grote diversiteit aan vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het programma had dan ook veel te bieden.

Gerenommeerde sprekers uit diverse landen gingen uitgebreid in op de mogelijkheden en kansen die de groei van de Chinese economie biedt voor met name high-tech bedrijven in Oost en West. In de serie van plenaire lezingen werd ook stilgestaan bij de moeilijkheden en risico”s en bij het belang van een goede basiskennis van de Chinese cultuur. Ook was er een pleidooi voor intensivering van de wederzijdse betrekkingen.

Break-out sessie en speciale projecten
Tijdens een break-out sessie kwamen specifieke onderwerpen ter sprake, zoals technologie-overdracht, overheidssteun en de ontwikkeling van westerse technologie in China. Op IE-gebied hield Valentin Mir, Director International Affairs van het EPO in München, een interessante verhandeling over de vele samenwerkingsprojecten die zijn opgezet vanuit het EPO en de Chinese tegenhanger, het State Intellectual Property Office.

Noodzaak bescherming op Chinese markt
Na een introductie door VEREENIGDE volgde een presentatie van Christopher Shaowei, advocaat en octrooigemachtigde bij het Chinese IE-kantoor NTD. Hij wist de deelnemers te overtuigen van de noodzaak voor Westerse ondernemingen die zich op de Chinese markt begeven, om hun intellectuele eigendommen actief en via de juiste kanalen te beschermen. Bij inbreukzaken is het bijvoorbeeld belangrijk om over voldoende documentatie en bewijsstukken te beschikken, want zonder dergelijke tastbare stukken lijkt iedere actie die wordt ondernomen om inbreuk aan te pakken, kansloos.

VEREENIGDE actief iop Chinese markt
VEREENIGDE is al vele jaren actief op de Chinese IE-markt. Regelmatig bezoeken octrooi- en merkenspecialisten China om de bestaande contacten met Chinese bedrijven, instellingen en overheden te onderhouden en om nieuwe contacten aan te gaan. Daarbij adviseren zij over IE-systemen en -procedures in Europa,. Tegelijkertijd nemen zij kennis van Chnese inzichten en ervaringen op het gebied van IE-bescherming. Ter ondersteuning en promotie van de wederzijdse contacten, heeft VEREENIGDE is Chna-desk opgezet.