Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

China wil regeling werknemersuitvindingen

Wie is de eigenaar van een uitvinding? De uitvinder is doorgaans niet aan aanvrager van het octrooi. In veel gevallen is de aanvrager de werkgever van de uitvinder. Maar wie komt de opbrengsten van het octrooi toe?

Er bestaan wereldwijd per land verschillende regelingen. Ook in China is hiervoor nieuwe wetgeving in de maak.

Een uitvinding ontstaat vaak in een dienstverband, waardoor het recht op die uitvinding aan de werkgever toekomt. In de VS is dit meestal in de arbeidsovereenkomst opgenomen. In Duitsland en Japan bestaat er wetgeving omtrent het eigendom van uitvindingen door werknemers. De werkgever kan hiervoor een octrooi of gebruiksmodel aanvragen of deze aan de uitvinder vrijgeven. In de Duitse wetgeving is daarnaast de vergoeding voor de uitvinder streng geregeld.

Geen meldplicht
Tot nog toe is dergelijke wetgeving in China slechts op hoofdlijnen vastgelegd. Volgens die wetgeving is de werknemer niet verplicht om zijn uitvinding bij de werkgever te melden. Het voornemen is om uitvindingen in dienstverband systematischer te regelen. Met dat doel is er op 30 april 2014 een voorstel tot wetswijziging ingediend.

Verschillende categorieën
In het voorstel worden vier categorieën onderscheiden: uitvindingen 1) die in opdracht van de onderneming gedaan worden, 2) die buiten de taakomschrijving van de werknemer ontstaan, 3) die binnen één jaar na pensionering, ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gedaan, en 4) die met middelen van de onderneming worden gedaan, voor zover er geen afspraken bestaan over de teruggave van deze middelen aan de onderneming. Een andere belangrijke wijziging is dat de uitvinding bij de onderneming gemeld moet worden en dat de uitvinders recht hebben op een vergoeding door de werkgever. De Chinese IE-bureaus beschikken hierbij over controle- en inspectiebevoegdheden.

Vragen over de wetswijziging?
De specialisten van de V.O. China Desk helpen u graag verder: chinadesk@vo.eu.