Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

COVID-19 update 2

We hopen dat deze boodschap u in goede gezondheid bereikt. Eerder informeerden wij u over de voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen vanwege de onzekerheid die de uitbraak van het COVID-19 virus met zich meebrengt. Als gevolg daarvan werkt ons kantoor nu in ‘home-office mode’.

Dit betekent dat onze medewerkers thuis werken, waar ze snelle en veilige verbindingen op afstand hebben met het netwerk van V.O. Sommige collega’s komen af en toe op kantoor om de fysieke post af te handelen, terwijl ze zich aan strenge gezondheidsvoorschriften houden. U kunt er zeker van zijn dat we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de ‘business’ doorgaat en dat we uw IP-aangelegenheden en -belangen naar behoren blijven behartigen.

Verlenging van de EOB-termijnen

Gezien de problemen die de uitbraak van COVID-19 heeft veroorzaakt, heeft het Europees octrooibureau (EOB) officieel aangekondigd dat het verschillende termijnen die op of na 15 maart aflopen, heeft verlengd tot 17 april 2020. Belangrijk is te melden dat niet alle termijnen zijn verlengd; zo worden bijvoorbeeld de termijnen voor het indienen van een afgesplitste aanvraag (‘divisional’) en een reactie ter voorbereiding van een mondelinge procedure niet verlengd. Bovendien dienen vervolgaanvragen die de priorieit inroepen van een eerdere aanvraag binnen de oorspronkelijke prioriteitstermijn te worden ingediend om het risico te vermijden dat de prioriteitsdatum in een van de rechtsgebieden verloren gaat. De verlenging door het EOB moet worden gezien als een extra vangnet voor het geval het onmogelijk blijkt de oorspronkelijke termijn te halen als gevolg van omstandigheden die buiten onze macht liggen. Daarom is het ons beleid om ons aan de oorspronkelijke termijnen te houden om toekomstige problemen/ knelpunten te voorkomen.

Indien u problemen ondervindt bij het sturen van instructies aan ons, neem dan contact op met uw V.O. octrooigemachtigde, die kan u ook adviseren over het aanvragen van uitstel bij octrooibureaus buiten Europa.

UPC

In een recente uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof is besloten dat de UPC-overeenkomst niet kan worden geratificeerd zonder een tweederde meerderheid van het Duitse parlement. Met deze uitspraak is de invoering van het UPC, na de eerdere beslissing van het Verenigd Koninkrijk om niet aan het UPC deel te nemen, onzeker geworden en zal deze worden uitgesteld. Lees meer over het nieuwe Europese octrooisysteem in ons UP-UPC-dossier.

Wij wensen u het allerbeste,

Met vriendelijke groet,
V.O.

Bekijk ook deze experts

Johannes van Melle

Johannes van Melle

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Peter de Lange

Peter de Lange

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Meer experts