Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

De Octrooibox, belastingheffing tegen 10%

Om de kenniseconomie in Nederland te bevorderen, heeft de wetgever met ingang van 1 januari 2007 de octrooibox ingevoerd in de vennootschapsbelasting.

Hierdoor kunnen belastingplichtigen kiezen voor een bijzonder tarief voor de opbrengsten uit octrooien. De opbrengsten (na aftrek van de kosten en afschrijvingen) van nieuw ontwikkelde producten waarvoor octrooien worden aangevraagd, worden nu belast tegen een effectief tarief van 10%.

Het bijzondere tarief is echter niet van toepassing op merken en logo”s. U heeft de keuze of u gebruik wilt maken van de octrooibox of niet. Als u kiest voor toepassing van de octrooibox, mogen de voortbrengingskosten in eerste instantie worden afgetrokken tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting (in 2007: 25,5%). Het verlaagde tarief is dan wel pas van toepassing op de opbrengsten voor zover deze de voortbrengingskosten te boven gaan. Verder is het verlaagde tarief slechts van toepassing tot een bedrag van viermaal de voortbrengingskosten. Het meerdere van de opbrengsten zal worden belast tegen het normale tarief van de vennootschapsbelasting. U kunt overigens niet kiezen voor toepassing van de octrooibox voor ontwikkelingen die vóór 1 januari 2007 zijn ontstaan.

Indien u gebruik wenst te maken van de octrooibox, of meer informatie aangaande de wetgeving ter stimulering van innovatieve activiteiten wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met uw octrooiadviseur.

BDO CampsObers Belastingadviseurs