Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EOB handhaaft regels voor "computer implemented inventions"

Er komt geen verandering in de criteria voor de geldigheid van octrooieerbaarheid van uitvindingen die met behulp van computerprogramma”ss worden geïmplementeerd.

Dat heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) in zijn uitspraak G3/08 aangegeven. Volgens de Grote Kamer van Beroep bevat de rechtspraak van de “gewone” kamers van beroep hierover geen hinderlijke tegenstrijdigheden.

Het Engelse Hof van Beroep had in de beslissing Aerotel vs Telco Holdings aangegeven bereid te zijn om groot gewicht toe te kennen aan de criteria die door het EOB zijn ontwikkeld. Maar het Engelse hof vond dat dit vooralsnog onmogelijk was, vanwege strijdigheid tussen beslissingen van de kamers van beroep op dit punt. De huidige uitspraak van de Grote Kamer van Beroep laat zien dat die strijdigheid er niet is. Hopelijk is deze uitspraak voor de Engelse rechter aanleiding om consistent met het EOB te gaan beslissen over uitvindingen die met behulp van computerprogramma”s geïmplementeerd worden.

Volgens de rechtspraak van het EOB worden dergelijke uitvindingen onder meer aan twee controles onderworpen: (1) of de uitvinding een inventieve technische bijdrage levert en (2) of er geen producten of werkwijzen zonder technisch karakter geclaimd worden. In een analoog voorbeeld van een theekopje met daarop een nieuwe versiering zou onder de huidige praktijk niet aan het eerste criterium voldaan zijn, maar wel aan het tweede (het kopje houdt technisch karakter, ook als er een versiering aan toegevoegd wordt).

Controle
In het verleden werd de controle op technische bijdrage (1) gebruikt als onderdeel van de controle op technisch karakter (2), maar deze lijn hebben de kamers van beroep van het EOB inmiddels verlaten. Tegenwoordig wordt de controle op technische bijdrage (1) zelfstandig als controle op inventiviteit toegepast. Als gevolg daarvan wordt tegenwoordig ook het technisch karakter van “computerprogrammaproducten” zoals cd-roms erkend, wat vroeger anders was, ook al was octrooi toen en is octrooi nu alleen mogelijk als er sprake is van een technische bijdrage.

Volgens het Engelse Hof van Beroep heeft deze ontwikkeling geleid tot strijdigheid tussen oudere en nieuwere uitspraken. Het Hof vroeg aan de (Engelse) president van het EOB om hierover vragen te stellen aan de Grote Kamer van Beroep.

In G3/08 heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB naar aanleiding van deze vragen vastgesteld dat deze strijdigheid alleen een kwestie was van voortschrijdend inzicht. Het huidige inzicht bevat geen strijdigheid meer. Onder die omstandigheden heeft de Grote Kamer van Beroep geen reden om verandering te brengen in de rechtspraak. De Grote Kamer van Beroep merkte verder op dat het criterium van technische bijdrage, waar het in de praktijk eigenlijk om draait, door de kamers van beroep eensgezind en zonder strijdigheden wordt toegepast. De huidige vragen gingen meer over de uitkomst van de beslissingen op dit punt dan over langs welke juridische weg men die uitkomst moet beredeneren.