Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EOB zet kwaliteit boven kwantiteit

Op 1 april 2010 wordt een reeks maatregelen van kracht om de kwaliteit van verleende octrooien op te schroeven en de verleningsprocedure te verkorten.

Aanleiding is dat het Europees Octrooibureau (EOB) zich zorgen maakt over de toename van het aantal Europese octrooiaanvragen en de groeiende achterstand bij het beoordelen van Europese octrooien.

Een overzicht van de maatregelen:

  • Om het nieuwheidsonderzoek door de Examiner te vereenvoudigen, zal er nog slechts één onafhankelijke conclusie binnen een bepaalde categorie (product, werkwijze, apparaat of gebruik) zijn toegestaan in de set conclusies waarop het nieuwheidsonderzoek wordt gebaseerd. Overige onafhankelijke conclusies in eenzelfde categorie, worden bij het nieuwheidsonderzoek buiten beschouwing gelaten.
  • Een aanvrager dient binnen zes maanden na ontvangst van het nieuwheidsonderzoek inhoudelijk commentaar te geven op de bij het nieuwheidsonderzoek verstrekte voorlopige mening van de Examiner (written opinion). Zo kan de Examiner bij het inhoudelijk beoordelen van de aanvrage, rekening houden met het commentaar van de aanvrager.
  • Als in de internationale fase van de Europese aanvrage het EOB het Internationaal Nieuwheidsrapport met voorlopige mening heeft opgesteld, krijgt de aanvrager bij het ingaan van de Europese regionale fase slechts één maand de tijd om op de voorlopige mening inhoudelijk te reageren.
  • Tegelijk met het commentaar op de voorlopige mening mag de aanvrager de aanvrage op eigen initiatief wijzigen. Hierbij moet duidelijk zijn aangegeven wat deze wijzigingen zijn en waarop ze zijn gebaseerd, waardoor de Examiner deze wijzigingen beter kan beoordelen. Dit stelt de Examiner in staat om het commentaar van de aanvrager en eventuele wijzigingen, mee te nemen bij een volgende inhoudelijke reactie.

Samen kunnen deze maatregelen zorgen voor een verhoogde kwaliteit van de verleningsprocedure, terwijl deze tevens kan worden verkort.