Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EPC2000 treedt binnenkort in werking

Op 13 december 2007 treedt het nieuwe Europees Octrooi Verdrag (EOV) in werking (EPC2000).

Als het goed is, hebben alle landen die nu lid zijn van de Europese Octrooiorganisatie dan de verandering geratificeerd. [Update 13 december 2007: Alle landen hebben inmiddels geratificeerd.]

De grootste veranderingen in het EOV betreffen aanpassingen aan allerlei internationale verdragen. Als gevolg daarvan zijn de voorschriften waaraan een octrooiaanvrage moet voldoen, versoepeld. Om een indieningsdatum te krijgen, mag men voortaan indienen in elke taal, is het niet langer noodzakelijk om claims toe te voegen en kan men zelfs indienen door te verwijzen naar een eerdere aanvrage (“filing by reference”). Tevens zijn de mogelijkheden verruimd om fouten te verbeteren. Zo is de standaardremedie “further processing” geworden, waarbij men slechts een “relatief gering” bedrag hoeft te betalen om, na herstel van de fout, de aanvrage voort te zetten. In bepaalde gevallen is geen further processing mogelijk, maar is nog wel herstel mogelijk, mits het een geïsoleerde fout in een goed werkend systeem betreft. Zo is het ook mogelijk om het beroep op prioriteit te herstellen en is zelfs de twaalfmaandstermijn van het prioriteitsjaar niet meer heilig.

Nieuwe procedures
Geheel nieuw zijn de procedures tot beperking, dan wel herroeping van een Europees octrooi. De beperkingsprocedure geeft de octrooihouder de mogelijkheid om zijn octrooi centraal te beperken voor alle gedesigneerde landen tegelijkertijd. Dit diende voorheen per land nationaal te gebeuren, met alle bijkomende kosten van dien. Verder kan men onder het nieuwe EOV bij de Grote Kamer van Beroep om een herziening vragen van een beslissing van een Kamer van Beroep. Dit kan echter alleen als er sprake is van een ernstige procedurele fout of een misdrijf.

Tot op heden is van een aantal landen, waaronder Italië en Portugal, nog niets vernomen. Als deze landen niet op tijd ratificeren, zullen zij niet langer deel uitmaken van de Europese Octrooiorganisatie (zij kunnen later opnieuw daartoe toetreden). Het is op dit moment onduidelijk welke juridische gevolgen het uittreden en eventueel weer toetreden tot gevolg zal hebben.