Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EU-rapport douane-handhaving over 2013

De goederen die vorig jaar het meest door de douane zijn onderschept, zijn kledingstukken (12%), medicijnen (10%) en sigaretten (9%), voornamelijk afkomstig uit China.

Het belangrijkste intellectuele-eigendomsrecht op basis waarvan werd opgetreden was het merkenrecht. Dat staat in het rapport van de Europese Unie over de resultaten van de douanehandhaving over 2013.

Intellectuele-eigendomsrechten en het voorkomen van inbreuk erop is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en creativiteit in Europa. Onder de douaneverordening (608/2013) hebben de douaneautoriteiten bij de EU-grenzen de bevoegdheden om goederen tegen te houden op basis van een vermoeden van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. Hieronder wordt niet alleen verstaan een merk, model, octrooi, aanvullend beschermingscertificaat of kwekersrecht. Ook op basis van auteursrecht, geografische aanduiding, topografie van een halfgeleiderproduct of een handelsnaamrecht is optreden geoorloofd.

Optreden tegen namaakgoederen
De douane kan optreden op basis van een schriftelijk verzoek van de intellectuele-eigendomshouder. Bij dat verzoek wordt bij voorkeur zoveel mogelijk concrete informatie gegeven op basis waarvan de douane de namaakgoederen kan identificeren. Het kan hierbij gaan om zowel grote zendingen per container, als kleine, per post of koerier verstuurde zendingen. Treft de douane namaakgoederen aan, dan wordt de houder van het intellectuele-eigendomsrecht hierover onmiddellijk geïnformeerd. In sommige gevallen kunnen de goederen direct worden vernietigd, in andere gevallen is het aan de houder van het intellectuele-eigendomsrecht om te beslissen of deze een juridische procedure wegens inbreuk wil starten.