Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Gestage opmars groene octrooien

Groene octrooien zijn octrooien gericht op technologie om klimaatveranderingen te verminderen.

De internationale (Engelse) term hiervoor is climate change mitigation technology (CCMT). CCMT omvat niet alleen technologie voor alternatieve energie, maar ook technologie die energie bespaart, afval beperkt, de afhankelijkheid van nietduurzame bronnen vermindert, of de belasting van het milieu terugdringt. Kortom, technologie voor een milieutechnisch duurzame toekomst.

Onderstaande grafiek is een weergave van statistische gegevens van het Europees Octrooibureau (EOB) over de mondiale toename van groene octrooiaanvragen ten opzichte van andere technologische gebieden. De grafiek toont relatieve aantallen (1997 = 1). De gegevens zijn afomstig van het EPO en ontleend aan het tijdschrift Managing Intellectual Property (februari 2010).

 

Het begin van de toenemende octrooiering van CCMT valt nauw samen met de datum van het Kyotoprotocol. Er zijn enorme investeringen nodig om nieuwe CCMT op de markt te brengen. De verwachting is dat de behoefte stijgt om deze investeringen middels octrooiering te beschermen. Zeker gezien de recente regelgeving, maatregelen en initiatieven ten aanzien van klimaatverandering.

Octrooiclassificatiesysteem
Het EOB onderzoekt momenteel samen met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en het Internationaal Centrum voor Handel en Duurzame Ontwikkeling (ICTSD) het verband tussen octrooien en de ontwikkeling en overdracht van schone-energietechnologie. In het verlengde van dat project ontwikkelt het EOB tegelijkertijd een octrooiclassificatiesysteem dat exclusief is gericht op bepaalde CCMT-gebieden. Dit classificatiesysteem verschijnt komend voorjaar.

Het European Patent Forum dit jaar op 28 en 29 april in Madrid staat in het teken van innovatie van duurzame energie. Agendapunt is het evalueren van de mogelijkheden voor Europa op dit gebied. Meer informatie over dit evenement is te vinden op www.epo.org/forum-inventor.

Versnelde behandeling groene octrooien in VS
Hoewel de Amerikaanse Octrooiraad kampt met een grote achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen, heeft deze niettemin besloten de behandeling van Amerikaanse octrooiaanvragen op verschillende groene technologische gebieden te versnellen (meer hierover in ons nieuwsitem van 16 december 2009 op www.vereenigde.com). De verwachting is echter dat de gestelde grens spoedig bereikt gaat worden. Laat het ons daarom weten als u graag uitgezocht ziet of dit regime zou kunnen gelden voor uw lopende, nog niet inhoudelijk beoordeelde, Amerikaanse octrooiaanvragen.

Octrooien hebben een dubbele functie. Enerzijds beschermen zij de investeringen die nodig zijn om nieuwe technologie te vercommercialiseren, anderzijds bevorderen ze technologische vooruitgang via de verspreiding van ideeën. Nu de publieke en private steun voor CCMT een historisch hoogtepunt heeft bereikt, is er nooit een beter moment geweest om uw ideeën op dit gebied te octrooieren.