Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Grote aanpassing octrooiwet VS

In de VS is de “Leahy-Smith America Invents Act” door de wetgever goedgekeurd, met aanpassingen van de octrooiwet.

De aanpassingen brengen de Amerikaanse octrooiwet meer in lijn met octrooiwetten buiten de VS. Maar er zijn ook veranderingen die uniek zijn voor de VS, zoals maatregelen tegen octrooien op strategieën voor belastingontwijking, bepalingen om tegen te gaan dat taksen voor octrooiaanvragen gebruikt worden voor de algemene middelen, en taksekortingen voor beginnende uitvinders.

De belangrijkste principiële verandering betreft de first to invent-regel. In de meeste landen geldt de first to file-regel, wat wil zeggen dat als verschillende uitvinders dezelfde uitvinding doen, het octrooi gaat naar de eerste die er octrooi op aanvraagt. In de VS had degene die de uitvinding als eerste deed, recht op octrooi. Dit systeem gaf echter aanleiding tot ingewikkelde procedures om aan te tonen wie als eerste de uitvinding gedaan had. Volgens de nieuwe wet verliezen anderen na de eerste octrooiaanvraag op de uitvinding het recht op octrooi.

In bijkomende verandering van groot praktisch belang betreft de zogenoemde grace period. In de VS is publicatie van de uitvinding binnen een jaar voor indiening van de octrooiaanvraag onder omstandigheden niet schadelijk. Onder de oude wet gold dit voor publicaties zowel van de uitvinder zelf, als van anderen (mits na uitvinding door de uitvinder). Onder de nieuwe wet zijn alleen publicaties van de uitvinder zelf of die aan de uitvinder ontleend zijn onschadelijk.

Ook komen er in de VS voorgebruiksrechten. In de meeste landen buiten de VS hebben van oudsher partijen die een uitvinding al gebruikten voordat er octrooi op werd aangevraagd, het recht om daarmee door te gaan. In de VS bestond dit recht niet, maar dat komt er nu wel voor commercieel gebruik onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat het gebruik meer dan een jaar voor de indiening van de octrooiaanvraag begon.

Er komt een oppositieperiode zoals in Europa gebruikelijk is, waarin eenieder de geldigheid van een zojuist verleend octrooi bij de octrooiverlenende instantie (USPTO) kan aanvechten. Ook daarna kan nieuw onderzoek van het octrooi worden aangevraagd, maar daarvoor geldt een hogere drempel.

In de VS is het recht op schadevergoeding voor octrooiinbreuk vóór het aanspreken van de inbreukmaker afhankelijk van marking: het noemen van het octrooi op de eigen producten. Volgens de nieuwe wet kan dit nu ook door op het product een verwijzing naar een website op te nemen.

Voor zogeheten micro entities, waaronder bijvoorbeeld uitvinders vallen die niet meer dan vier eerdere octrooiaanvragen op hun naam hebben staan en die beperkte inkomsten hebben, en universiteitsmedewerkers, komt er een korting van 75% op taksen van het USPTO.