Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Het nieuwe toplevel-domein: www.uwmerk.xxx?!

Eerder dit jaar maakte ICANN, de organisatie die de uitgifte van toplevel-domeinnamen coördineert, bekend dat vanaf dit najaar het .xxx-domein wordt gelanceerd.

Het .xxx-domein is bedoeld voor aanbieders van websites met een erotische of pornografische inhoud. Er bestaat echter de vrees dat partijen namen van bekende personen en merken van bedrijven gaan gebruiken in een .xxx-domein, bijvoorbeeld om zo meer traffic te genereren.

Hieronder informeren wij u nader over de invoering van deze toplevel en leggen wij uit hoe u eventueel kunt voorkomen dat uw merk voor een xxx-domein wordt gebruikt.

Sunrise-periode
Voor het invoeren van de .xxx-extensie wordt een zogeheten Sunrise-periode gehanteerd. Dit is de periode waarin bedrijven die al actief zijn in de adult-industry, op basis van een andere domeinnaam of ingeschreven merk een dergelijk domein kunnen claimen. Het is tevens de termijn waarbinnen merkhouders hun merknaam kunnen veiligstellen. De Sunrise-periode duurt van 7 september tot 28 oktober 2011. Vervolgens zal vanaf 8 november het .xxx-domeinnaam voor een veel groter publiek beschikbaar worden gesteld.

Bij het instellen van een Sunrise-periode worden doorgaans drie fasen onderscheiden. Voor de .xxx-extensie zijn deze fasen als volgt:

1. Van 7 september tot en met 28 oktober 2011: Sunrise A en B
Sunrise A geldt voor leden van de zogeheten sponsored community. De sponsored community bestaat uit personen of bedrijven die actief zijn in de adult-industry en voldoen aan de regels van de IFFOR (International Foundation for Online Responsibility). Op basis van een bestaande domeinnaam of merkinschrijving kunnen zij een .xxx-domeinnaam aanvragen. Bij meerdere aanvragen voor hetzelfde domein wordt de domeinnaam via een veiling toegewezen aan de hoogste bieder.

Sunrise B geldt voor merkhouders die niet op dit gebied actief zijn, en die willen voorkomen dat hun merk(en) door een ander als .xxx wordt (worden) geclaimd. Zij kunnen een verzoek indienen om de domeinnaam die met hun merk overeenstemt, te laten blokkeren. Vanwege het aantal beroemdheden en multinationals die reeds dergelijke verzoeken voor hun namen en merken hebben ingediend, is deze mogelijkheid onlangs veel in het nieuws geweest.

2. Van 8 november tot en met 25 november 2011: Landrush
Leden van de sponsored community kunnen hun gewenste domeinnaam of -namen aanvragen zonder over een merkinschrijving te beschikken. Bij meerdere aanvragen voor hetzelfde domein wordt het domein via een veiling toegewezen aan de hoogste bieder.

3. Vanaf 6 december 2011: algehele vrijgave
Vanaf 6 december 2011 kan iedereen binnen de sponsored community elke gewenste .xxx-domeinnaam aanvragen. Toewijzing vindt plaats op basis van “die het eerst komt, die het eerst maalt”. Eventuele inbreuk op merkrechten kan via de gangbare arbitrageprocedures of via de rechter worden beslecht. Daarnaast kunnen ook partijen buiten de sponsored community die niet over een merkinschrijving beschikken, de blokkade van hun recht inroepen.

Hoe nu verder?
Wanneer u als merkhouder wilt voorkomen dat uw merk als .xxx-domeinnaam wordt vastgelegd en wellicht ook als zodanig wordt gebruikt, dan dient u vóór 28 oktober aanstaande actie te ondernemen. Na die datum zal worden bekeken welke verzoeken uit Sunrise A en B zijn binnengekomen, worden de onderliggende rechten gecontroleerd en wordt bekendgemaakt of de domeinnaam is toegewezen (bij een aanvraag uit Sunrise A) of geblokkeerd (naar aanleiding van een verzoek uit Sunrise B).

Indien u gedurende de Sunrise B-periode een verzoek heeft ingediend om uw merk te laten blokkeren en er gedurende die periode geen zelfde verzoek voor registratie is ingediend door een partij uit de adult-industry (via Sunrise A), dan wordt uw merk voor latere registratie door andere partijen geblokkeerd als een “reserved trademark”. De blokkade geldt voor een periode van 10 jaar. De domeinnaam wordt eenvoudigweg geschrapt uit de “pool” van beschikbare .xxx-domeinnamen. De Whois-data van de betreffende domeinnaam laten dan niet uw gegevens zien, maar geven enkel weer dat die domeinnaam niet voor registratie beschikbaar is.

Hulp nodig?
VEREENIGDE kan u assisteren bij de registratie en/of blokkade van uw merk(en). Als u vóór 25 oktober 2011 aangeeft welk(e) merk(en) u wilt laten afschermen, dan zorgen wij voor de rest.

Gedurende de Sunrise-periode biedt VEREENIGDE u deze dienst aan voor € 275 per domeinnaam. Dit is inclusief:
– opstellen en indienen van het verzoek om blokkering;
– afhandelen van de formaliteiten;
– onderbouwing van het verzoek met gegevens over relevante merkinschrijving(en); en
– rapportage over de uitkomst.

Graag adviseren wij u verder over de precieze voorwaarden en mogelijkheden.

Voor meer informatie en eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Trademarks & Designs: telefoon 070 416 67 11. Wij zijn u graag van dienst.