Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Het unitair octrooi wordt werkelijkheid

Vandaag heeft de Duitse regering haar akte van bekrachtiging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijk octrooigerecht (UPCA) neergelegd bij de Raad van de Europese Unie.

Geweldig nieuws voor iedereen die harmonisatie van het octrooirecht nastreeft: het gemeenschappelijk octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) zal zijn deuren openen op 1 juni van dit jaar. Deze historische datum markeert een enorme prestatie, waarvan het verhaal 150 jaar geleden begon in Wenen, toen een octrooicongres werd gehouden naast de grote Wereldtentoonstelling in de Oostenrijks-Hongaarse hoofdstad Wenen. Na die tentoonstelling werden de regeringen zich bewust van de dringende noodzaak om de wetgeving inzake industriële eigendom te harmoniseren.

Europese Unie

Het eerste succes was het Verdrag van Parijs, waarbij een Unie van lidstaten een prioriteitsrecht voor uitvinders creëerde. Hoewel een verenigd, wereldwijd octrooisysteem en een wereldoctrooi vanaf het begin het doel was, zou dat pas na de Tweede Wereldoorlog mogelijk worden. Het Congres van Europa bracht in 1948 in Den Haag politici, regeringsvertegenwoordigers en leden van het maatschappelijk middenveld bijeen. Dit congres resulteerde in de Raad van Europa, en uiteindelijk in economische integratie via wat nu de Europese Unie is. Het is die Europese Unie waar het recht van de Unie boven het nationale recht gaat, waardoor harmonisatie mogelijk werd.

Unitair octrooi

De oprichting van het Europees Octrooibureau (EOB) in 1973 resulteerde in een geharmoniseerde procedure voor het verlenen van een Europees octrooi. Inbreuk en geldigheid waren nog steeds een zaak van nationaal recht van de lidstaten. Het Europees octrooi met eenheidswerking, kortweg het eenheidsoctrooi of unitair octrooi, is het resultaat van initiatieven tussen het EOB en de EU, waarvoor het nodig was één gerecht in het leven te roepen: het gemeenschappelijk octrooigerecht. De mogelijkheid bestaat om nieuwe Europese octrooien vanaf 1 juni eenheidswerking te geven, maar de echte verdienste betreft de éénmaking: het gemeenschappelijk octrooigerecht.

V.O. staat geheel paraat om deel te nemen aan de nieuwe fase van het UPC en cliënten te adviseren.

Zie ook ons dossier UPC

Also see these experts

Blijke Kroezen

Blijke Kroezen

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Saskia van Doorn

Saskia van Doorn

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Senior Associate
Meer experts