Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE-seminar voor selecte groep relaties

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2013 organiseert V.O. een IE-seminar voor relaties in Nederland en België. Het maximumaantal deelnemers is gesteld op 20. Men kan zich tot uiterlijk 24 mei aanstaande aanmelden. Cliënten van V.O. krijgen voorrang bij inschrijving.

Dit tweedaagse seminar is bedoeld voor ondernemingen of instanties met een actief octrooi- en/of merkenbeleid, die hun algemene kennis en vaardigheden op dit terrein willen actualiseren. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, formaliteiten, procedures en strategiebepaling. Deelnemers kunnen ook zelf suggesties aandragen. Het inhoudelijke programma wordt deels afgestemd op de deelnemersgroep. Het evenement vindt plaats op een locatie in Zuid-Nederland of Vlaanderen. De taal is Nederlands.

Programma
Octrooi- en merkengemachtigden en advocaten van V.O verzorgen het seminar. De ochtendsessie van de eerste dag is gewijd aan het op peil brengen van algemene IE-kennis. In daaropvolgende sessies zoomen we in op de diverse IE-rechten. Ook wordt gekeken naar de reikwijdte van de diverse IE-rechten. Hoe gaat u die rechten inzetten voor de eigen onderneming? Hoe moet u octrooien van derden lezen? Wat wordt eigenlijk door het octrooi, model of de merknaam beschermd? Verder passeren actuele ontwikkelingen de revue, waaronder het eenheidsoctrooi en de wijzigingen in de Amerikaanse Patents Act die samenhangen met een overgang naar het first-to-file-systeem. Het seminar wordt afgesloten met een casus.

Aanmelden
De kosten voor cliënten bedragen €585,- (excl. btw) per deelnemer, inclusief lunch en diner, exclusief eventuele hotelovernachting. Niet-cliënten betalen €750,-. De locatie is nog niet bekend en wordt vastgesteld mede op basis van de aanmeldingen. Belangstellenden kunnen zich vóór 24 mei aanstaande aanmelden door contact op te nemen met Rob van Niele, V.O. Den Haag (tel. +31 70-416 67 62; r.vanniele@vo.eu), of met Annemie Jaeken, V.O. Leuven (tel. +32 16 58 47 40; a.jaeken@vo.eu). Ook voor nadere informatie of suggesties kan men zich tot hen richten.