Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Kun je zonder octrooigemachtigde succesvol een octrooi aanvragen?

Een octrooi aanvragen is werk voor specialisten, zo is de algemene overtuiging. Maar kun je als uitvinder het eigenlijk ook zelf doen? IP Leads legde deze vraag voor aan drie betrokkenen.

Zelf schrijven is lastig

Het zelf schrijven van een octrooiaanvraag is lastig voor iemand die hier geen specifieke opleiding voor heeft. Een octrooiaanvraag is geen invulformulier, maar een technisch en juridisch document om zelf op te stellen. Met name bij de conclusies van het octrooi moet de formulering heel precies zijn. Die spelen immers een hoofdrol in een eventuele  rechtszaak. Voor kwalitatief goede octrooien verwijzen wij daarom altijd door naar de Orde van Octrooigemachtigden (www.octrooi.nl). Wel is het raadzaam je goed voor te bereiden op het gesprek met de octrooigemachtigde. Hiervoor biedt Octrooicentrum Nederland kosteloos ondersteuning.

Karen Kraan-Sam MSc
Octrooiadviseur
Octrooicentrum Nederland

Goede conclusie is moeilijk

Bij onze octrooiaanvraag voor een mobiele verfspuitinstallatie heb ik eerst een voorbeeld van de site gehaald van het Octrooicentrum. Dat was mijn leidraad. Vervolgens kreeg ik feedback op de aanvraag van het Octrooicentrum. Ik heb er toen enkele vormfouten uitgehaald. Ook stuurde het Octrooicentrum een onderzoek naar de stand van de techniek, met daarin soortgelijke octrooien uit China en Amerika. Toen hebben we een octrooigemachtigde in de arm genomen zodat we de andere vindingen konden pareren in de tekst – die kwamen namelijk niet overeen. En het belangrijkste, de conclusie konden aanscherpen. Een goede conclusie schrijven is echt een vak apart.

Dico van Toor
Mede-eigenaar van Paint Spray Solutions

Plank misslaan met octrooiaanvraag

Octrooiaanvragen die door de aanvrager zelf zijn opgesteld en ingediend slaan vaak de plank mis. Soms zijn de conclusies te beperkt (makkelijk te omzeilen) of is de uitvinding juist te vaag of veel te veel in termen van het beoogde resultaat geclaimd. Ook worden de conclusies vaak niet goed ondersteund door de uitleg in de beschrijving. Soms kunnen gebreken na een klein jaar, bij het indienen van een vervolgaanvraag met prioriteit (terugwerkende kracht voor de beoordeling op nieuwheid en inventiviteit), worden gecorrigeerd, maar meestal niet omdat voor de verbeteringen het recht van prioriteit niet geldt. De kans op succes wordt sterk vergroot door de aanvraag wél met ondersteuning van een octrooigemachtigde op te stellen. Als het budget klemt, kan de aanvrager daarbij met zelfwerkzaamheid de kosten beperken.

Kim Tan
Octrooigemachtigde V.O.

Bekijk ook deze experts

Karel de Jong

Karel de Jong

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Tamara Idema

Tamara Idema

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Meer experts