Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Lage tarieven voor aanvragen unitair patent

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft een besluit genomen over de tariefstelling voor het vernieuwen van een unitair octrooi (een octrooi voor alle EU-lidstaten). Met deze beslissing is het unitair octrooi weer een stap dichterbij gekomen. In het tariefvoorstel wordt uitgegaan van de opgetelde tarieven voor Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland (True Top 4). Dat is het bedrag dat een aanvrager straks moet betalen voor een octrooiverlenging in 25 EU-staten. Dat betekent een aanzienlijke kosten-reductie. Als we uitgaan van tien jaar – de gemiddelde levensduur van een EU-patent – dan zijn de totale kosten minder dan vijfduizend euro. De kosten voor twintig jaar zijn bij elkaar opgeteld ruim 35.500 euro. In het huidige systeem (vernieuwen in elk land apart) zijn de kosten respectievelijk 29.500 euro en 159.000 euro. Deze forse kostenverlaging is vooral aantrekkelijk voor innovatieve kleine en middelgrote onder-nemingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Ook de bijkomende kosten voor vertalingen en juridische ondersteuning zullen naar verwachting met maar liefst 50% worden gereduceerd.

Voor de actuele status van het unitair octrooi en het UPC wordt u verwezen naar het dossier.

Bekijk ook deze experts

Blijke Kroezen

Blijke Kroezen

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Mark Einerhand

Mark Einerhand

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde
  • Partner
Meer experts