Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Leren van de Duitse wet op werknemersuitvindingen?

German Law

Duitsland is één van de weinige landen binnen Europa waar de regelgeving en vergoedingen voor werknemersuitvindingen duidelijk zijn vastgelegd in een wet op werknemersuitvindingen. Andere landen, zo ook Nederland, kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Wat kunnen we leren van de Duitse wetgeving?

Te complex
De wet op werknemersuitvindingen stimuleert uitvinders, mits hij niet te complex is. Toch is dit in Duitsland nog wel het geval. Eerder werd daar al een simplificatievoorstel ingediend, maar afgewezen. De vereenvoudiging van dergelijke wetgeving is daarom nog steeds iets om rekening mee te houden. Denk hierbij aan de wetgeving rondom octrooiaanvragen, de informatieplicht van de werkgever naar de uitvinder toe en de berekening van vergoedingen. Deze taken leggen een groot beslag op de capaciteiten van een IP-afdeling. Tekenend is ook dat maar weinig Duitse gemachtigden het systeem in detail kennen.

Peter van Deursen
Directeur IP
FrieslandCampina

Praktisch
Aangezien de lat in Duitsland al hoog ligt, raden we Nederlandse bedrijven aan om de Duitse regelgeving te volgen bij het opstellen van een eigen regeling. Zeker wanneer het bedrijf actief is in Duitsland of samenwerkt met Duitse werknemers, daarvoor geldt immers de Duitse wetgeving. De Duitse wet bepaalt dat de werkgever de uitvinder moet informeren wanneer een aanvrage of patent komt te vervallen zodat deze bijvoorbeeld overgenomen kan worden door de werknemer-uitvinder. Het is behoorlijk wat werk om alle uitvinders op regelmatige basis te informeren, vooral wanneer zij het bedrijf al hebben verlaten. De werkgever kan, op basis van de wet, de werknemer daarom voorstellen om officieel afstand te doen van zijn recht op informatie, tegen betaling van een bedrag tussen de 200 en 500 euro. In de meeste gevallen kunnen Duitse patentspecialisten adviseren over de afhandeling van deze zaken.

Bettina Hermann
Europees octrooigemachtigde
V.O. Patents & Trademarks (Duitsland)

Niet zinvol
Ik vind het niet zinnig om naar de Duitse regelgeving te kijken. Of naar de Franse of Japanse wetten of waar dan ook. Er is voor ons dan ook geen enkele reden om ervaringen of inzichten over te nemen uit andere landen. Ik weet bijvoorbeeld dat de Franse regelgeving tot gevolg heeft dat er heel veel rechtszaken zijn over werknemersuitvindingen. In België is hierover niets in de wet vastgelegd en laten ze het daarmee over aan afspraken tussen werkgever en werknemers. Natuurlijk doen wij iets, maar dat is grotendeels verdisconteerd in het loon. En je krijgt een bonus als de prestaties ernaar zijn. Dat geldt dus ook voor goed onderzoek dat geen uitvinding oplevert.

Francois Wéry
Directeur IP en octrooigemachtigde
AGC Glass Europe (België)